Vraag & antwoord

Is het opstellen van verkiezingsregister in strijd met de AVG?

Werkwijze OR | 03-06-2024

In onze organisatie gaan we weer OR-verkiezingen organiseren. Daarvoor moeten we een verkiezingsregister opstellen. Is zo'n verkiezingsregister niet in strijd met de...

Wie neemt het initiatief tot het oprichten van een OR?

Werkwijze OR | 10-01-2024

Onze organisatie heeft nog geen ondernemingsraad, terwijl dit volgens de wet wel nodig is. Wie moet het initiatief nemen om een ondernemingsraad op te richten? Door groei...

Hoe komen we tot eensgezindheid over instelling van gemeenschappelijke OR?

Werkwijze OR | 18-10-2023

De werkgever wil de bestaande OR van onze vestiging omzetten in een gemeenschappelijke OR voor alle vijf de vestigingen. De meerderheid van de OR is daar voor...

Heeft de OR adviesrecht bij het instellen van nieuwe functies?

Werkwijze OR | 23-08-2023

Onze bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee...

Kan een leidinggevende een OR-lid beperken in zijn OR-werk?

Werkwijze OR | 15-12-2022

Onze OR is op dit moment betrokken bij een grote reorganisatie. Dat neemt veel tijd in beslag. Onze OR heeft veel overleg met de bestuurder en we zitten vaker bij elkaar...

Hoe werkt de OR op een goede manier samen met de vakbonden?

Werkwijze OR | 20-09-2021

Onze OR en de vakbond delen hetzelfde belang – het vertegenwoordigen van werknemers – en we houden ons vaak met dezelfde onderwerpen bezig. Denk...

Wat zijn de bevoegdheden tijdens een overgangsfase na OR-verkiezingen?

Werkwijze OR | 22-07-2019

Onze zittingsperiode loopt op zijn eind. Er is een nieuwe OR gekozen met drie nieuwe leden. Welke leden zijn nu bevoegd om besluiten te nemen? Met andere woorden: hoe...