Vraag & antwoord

Wat gebeurt er met mijn rekening-courantschuld door de Wet excessief lenen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 07-03-2023

Wat gebeurt er met mijn rekening-courantschuld en leningen van in totaal € 800.000 nu de Wet excessief lenen in werking is getreden? In het verleden hebben...

Kan ik de rente over de rekening-courantschuld laten bijschrijven?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 07-02-2023

De rente die ik als dga schuldig ben over de rekening-courantschuld aan mijn bv laat ik bijschrijven. Levert dit problemen op? Dga’s boeken vaak het geld dat zij...

Gelden bijzondere regels voor de gebruikelijkloonregeling voor start-ups?

Gebruikelijk loon | 20-01-2023

Er werd financieel advies gevraagd over de gebruikelijkloonregeling van een onderneming die nog maar net gestart is. Gelden dan bijzondere regels? Iemand valt onder de...

Wanneer gaat het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap voor mij spelen?

Aanmerkelijk belang (box 2) | 17-01-2023

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) lees ik momenteel veel over het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap. Wanneer gaat dit wetsvoorstel voor mij...

Mag de dga dezelfde WKR-vergoedingen krijgen als werknemers?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 13-01-2023

Mogen wij onze directeur-grootaandeelhouder (dga) dezelfde vergoedingen onder de werkkostenregeling bieden als een werknemer? Of gelden hier andere regels voor? Ja, de...

Mag ik mijn oudedagsverplichting jaarlijks ophogen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 13-01-2023

Ik heb mijn pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). Die mag ik toch jaarlijks ophogen met een bepaald rentepercentage? U heeft besloten om...

Kan ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van € 2.400 toekennen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 12-01-2023

Klopt het dat ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van maximaal € 2.400 kan toekennen onder de werkkostenregeling? Als u nog voldoende vrije ruimte in de...

Wat zijn de fiscale spelregels voor het verstrekken van een lening aan mijn bv?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 12-01-2023

Ik wil als directeur-grootaandeelhouder (dga) een lening verstrekken aan mijn bv. Wat zijn de fiscale ‘spelregels’ waar ik rekening mee moet houden? Als u...

Is het in 2023 minder interessant om een bv te starten?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 11-01-2023

Ieder jaar dezelfde vraag: moet ik mijn eenmanszaak omzetten in een bv? Maar klopt het dat het in 2023 minder interessant is een bv te starten? Vanaf 2023 moet een bv...

Wat telt mee voor gebruikelijk loon?

Gebruikelijk loon | 03-01-2023

Als dga moet ik rekening houden met het gebruikelijk loon. Wat telt er nu wel en niet mee voor de bepaling van dit loon? Als werknemer van een bv waarin u een aanmerkelijk...