Vraag & antwoord

Bij wie ligt de bewijslast voor hoogte gebruikelijk loon?

Gebruikelijk loon | 08-05-2024

Bij wie ligt de bewijslast als een lager (dga) of hoger gebruikelijk loon (Belastingdienst) dan het wettelijk voorgeschreven loon wordt/moet worden aangegeven?...

Wat telt mee voor gebruikelijk loon?

Gebruikelijk loon | 02-04-2024

De dga moet rekening houden met het gebruikelijk loon. Wat telt er nu wel en niet mee voor de bepaling van dit loon? Elke directeur van een bv of andere vennootschap...

Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?

Gebruikelijk loon | 02-04-2024

De directeur-grootaandeelhouder is bijna pensioen­gerechtigd, maar hij wil af en toe klussen blijven doen met zijn eigen bv. Moet hij dan nog steeds een ‘gebruikelijk...

Lager gebruikelijk loon bij verlies bv?

Gebruikelijk loon | 17-01-2024

Mag ik mijn gebruikelijk loon van € 75.000 naar beneden bijstellen als de omzet en daarmee ook de winst (het verlies) van mijn bv in een kalenderjaar veel lager...

Gelden bijzondere regels voor de gebruikelijkloonregeling voor start-ups?

Gebruikelijk loon | 20-01-2023

Er werd financieel advies gevraagd over de gebruikelijkloonregeling van een onderneming die nog maar net gestart is. Gelden dan bijzondere regels? Iemand valt onder de...