Vraag & antwoord

Hoe lang mag ik volgens de AVG functioneringsgesprekken bewaren?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 24-07-2019

Hoe lang mag mijn organisatie de verslagen van functioneringsgesprekken bewaren van werknemers die al heel lang in dienst zijn? Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming...

Interne of externe functionaris voor de gegevensbescherming?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 12-07-2019

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet ik een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen. Wat heeft de voorkeur: een interne of een externe...

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 29-03-2019

Het verwerken van bijzondere persoonsgegegevens is in principe verboden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat zijn daar de uitzonderingen op?...

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 29-03-2019

De AVG legt extra strenge eisen op aan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Wanneer is daar sprake van? Bijzondere persoonsgegevens kunnen zeer precaire informatie...

Wanneer is verwerken van persoonsgegevens toegestaan?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 29-03-2019

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor het verwerken van persoonsgegevens heel streng geworden. Wanneer is dat voor onze organisatie...