Vraag & antwoord

Wie mag thuiswerken en wie niet?

Thuiswerken en hybride werken | 24-06-2024

Binnen onze organisatie werken we zoveel mogelijk thuis, maar dit is niet mogelijk voor alle functies. Bijvoorbeeld omdat thuiswerken teveel risico's met zich meebrengt...

Geldt letsel door flauwvallen ook als arbeidsongeval?

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) | 20-06-2024

Een werknemer is flauwgevallen en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Hij heeft daarna doorgewerkt. Moeten we dit melden als arbeidsongeval? Er is een verschil...

Hoeveel bevallingsverlof blijft er over bij late geboorte?

Zwangerschap | 18-06-2024

Een werkneemster is vier weken voor haar verwachte bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gegaan, maar haar kind is twee weken te laat geboren. Hoeveel verlof heeft...

Wat zijn de regels bij ziekte door zwangerschap?

Zwangerschap | 17-06-2024

Een werkneemster heeft zich een tijd geleden ziek gemeld. Onlangs bleek dat de ziekte verband houdt met haar zwangerschap. Deze ziekmelding is gedaan voordat het zwangerschaps-...

Heeft een zwangere werkneemster recht op andere werktijden?

Zwangerschap | 12-06-2024

Wij hebben net gehoord dat één van onze werkneemsters zwanger is. Moeten we haar arbeidstijden aanpassen tijdens de zwangerschap? In de Arbeidstijdenwet...

Is een pensioenregeling bij een nulurencontract verplicht?

Pensioen via de werkgever | 10-06-2024

Wij willen een werknemer een nulurencontract aanbieden voor onbepaalde tijd. Wij hebben voor onze vaste werknemers een pensioenregeling. Is pensioenregeling bij...

Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?

Pensioen via de werkgever | 10-06-2024

We hebben meerdere werknemers in onze organisatie die binnenkort de AOW-leeftijd bereiken. Krijgen die allemaal pensioen? Wat is het verschil tussen AOW en pensioen precies?...

Wat is de pensioenleeftijd bij een pensioenontslagbeding?

Arbeidsovereenkomst | 10-06-2024

Wij hebben in onze arbeidsovereenkomsten een pensioenontslagbeding, op basis waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd....

Wat als de werknemer zijn arbeidsongeschiktheid ontkent?

Ontslag | 10-06-2024

In onze organisatie hebben we een werknemer die disfuncioneert. Wij denken dat zijn gedrag veroorzaakt wordt door een medisch probleem, maar de werknemer ontkent dit...

Hoe ga ik om met duurzaamheid op de financiële afdeling?

Duurzaam ondernemen | 07-06-2024

Mijn onderneming heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Hoe verantwoord ik dit op financieel gebied? Als een onderneming ambities heeft op het gebied van maatschappelijk...