Vraag & antwoord

Telt de auto van de zaak mee voor de transitievergoeding?

Transitievergoeding | 27-06-2024

Moeten we de waarde van de auto van de zaak meenemen in de berekening van de hoogte van de transitievergoeding? Nee, de auto van de zaak laat u buiten beschouwing bij...

Werkgever aansprakelijk voor overtreding anti-ronselbeding?

Concurrentiebeding | 27-06-2024

Wij hebben binnen onze organisatie een vacature. De beste kandidaat daarvoor is aangedragen door één van onze werknemers. Die werknemer werkte voorheen...

Wat zijn de gevolgen van een EVR-vermelding?

Zakelijke financiering | 24-06-2024

Ik wil graag een onderneming starten, en heb daar financiering voor nodig. Door omstandigheden heb ik een EVR-vermelding, welke gevolgen heeft dit voor mij als ondernemer?...

Wie mag thuiswerken en wie niet?

Thuiswerken en hybride werken | 24-06-2024

Binnen onze organisatie werken we zoveel mogelijk thuis, maar dit is niet mogelijk voor alle functies. Bijvoorbeeld omdat thuiswerken teveel risico's met zich meebrengt...

Geldt letsel door flauwvallen ook als arbeidsongeval?

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) | 20-06-2024

Een werknemer is flauwgevallen en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Hij heeft daarna doorgewerkt. Moeten we dit melden als arbeidsongeval? Er is een verschil...

Hoeveel bevallingsverlof blijft er over bij late geboorte?

Zwangerschap | 18-06-2024

Een werkneemster is vier weken voor haar verwachte bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gegaan, maar haar kind is twee weken te laat geboren. Hoeveel verlof heeft...

Wat zijn de regels bij ziekte door zwangerschap?

Zwangerschap | 17-06-2024

Een werkneemster heeft zich een tijd geleden ziek gemeld. Onlangs bleek dat de ziekte verband houdt met haar zwangerschap. Deze ziekmelding is gedaan voordat het zwangerschaps-...

Heeft een zwangere werkneemster recht op andere werktijden?

Zwangerschap | 12-06-2024

Wij hebben net gehoord dat één van onze werkneemsters zwanger is. Moeten we haar arbeidstijden aanpassen tijdens de zwangerschap? In de Arbeidstijdenwet...

Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?

Pensioen via de werkgever | 10-06-2024

We hebben meerdere werknemers in onze organisatie die binnenkort de AOW-leeftijd bereiken. Krijgen die allemaal pensioen? Wat is het verschil tussen AOW en pensioen precies?...

Wat is de pensioenleeftijd bij een pensioenontslagbeding?

Arbeidsovereenkomst | 10-06-2024

Wij hebben in onze arbeidsovereenkomsten een pensioenontslagbeding, op basis waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd....