Vraag & antwoord

Is belonen in cryptovaluta interessant voor onze organisatie?

Beloning | 05-04-2023

Steeds meer Nederlanders beschikken over cryptogeld, zoals bitcoin en ethereum. Ik las dat sommige werkgevers met cryptogeld belonen. Onze organisatie overweegt dit nu...

Kan ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van € 2.400 toekennen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 12-01-2023

Klopt het dat ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van maximaal € 2.400 kan toekennen onder de werkkostenregeling? Als u nog voldoende vrije ruimte in de...

Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?

Gebruikelijk loon | 03-01-2023

Ik heb bijna de pensioengerechtigde leeftijd. Ik wil ook daarna af en toe nog klussen doen met mijn bv. Moet ik dan nog een ‘gebruikelijk loon’ verdienen?...

Wanneer geldt de tabel bijzondere beloningen?

Aangifte loonheffingen | 02-12-2022

In welke situaties moeten we bij het berekenen van de verschuldigde loonheffingen over het loon van de werknemers de tabel voor bijzondere beloningen gebruiken en niet...

Is het verstandig om loon in samenspraak vast te stellen?

Arbeidsvoorwaarden | 07-09-2022

In sommige organisaties bepaalt niet de leidinggevende, een andere eindverantwoordelijke of de cao het salaris, maar de collega’s onderling. Het beloningssysteem...

Moeten we vakantiegeld betalen over overuren?

Beloning | 22-07-2022

Een werknemer heeft, zonder dat wij erom gevraagd hebben, overuren gemaakt. De werknemer wil nu dat we de vakantiegeld over al die overuren uitbetalen. Zijn we hiertoe...

Wat zijn de regels voor een arbeidsmarkttoeslag?

Arbeidsvoorwaarden | 10-06-2022

Omdat de arbeidsmarkt historisch krap is, wil onze organisatie werknemers in moeilijk te vervullen functies een extra arbeidsmarkttoeslag betalen om ze maar binnen te...

Bouwen werknemers over de 13e maand vakantiebijslag op?

Arbeidsvoorwaarden | 06-04-2022

Als toevoeging aan het arbeidsvoorwaardenpakket denk ik aan het uitbetalen van een 13e maand. Hiervoor wil ik de financiële effecten in kaart brengen. Gaan werknemers...

Over welke loonbestanddelen is vakantiegeld verschuldigd?

Beloning | 20-04-2021

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en de werkgever moet dit uitbetalen. Maar over welk bedrag moet hij dat vakantiegeld berekenen?  De werkgever is in...

Hoe kan onze onderneming overgaan naar flexibele beloning?

Beloning | 09-09-2020

In onze onderneming gaat het beloningssysteem veranderen. Van vaste schalen en treden naar flexibele beloning. Hoe werkt dat? Steeds meer werkgevers en werknemers hebben...