Vraag & antwoord

Welk risico loopt onze onderneming als we het loon later uitbetalen?

Loonadministratie | 27-03-2023

Door omstandigheden hebben we afgelopen maand het loon later aan de werknemers betaald. Een werknemer gaf aan dat ons dat geld kan kosten. Welk risico lopen we? Sluit...

Hoe voorkomen we vragen over de jaaropgave bij de aangifte inkomstenbelasting?

Aangifte loonheffingen | 27-01-2023

De meeste werknemers doen de aangifte inkomstenbelasting vanaf maart. Vanaf dan is ook de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte beschikbaar. Wij ontvangen...

Mogen wij de begrafeniskosten van een overleden werknemer onbelast betalen?

Loonadministratie | 18-01-2023

We willen graag de begrafenis van een overleden werknemer betalen. Mogen wij dit onbelast doen? En mogen wij ook een onbelaste overlijdensuitkering betalen aan zijn meerderjarige...

Personeelsgegevens vernietigen na uitdiensttreding?

Loonadministratie | 06-01-2023

Van werknemers moeten we van allerlei documenten in de administratie bewaren. Moeten we die ook nog bewaren als ze eenmaal uit dienst zijn? Zodra een werknemer uit dienst...

Hoe kan een werkgever een schuld van de nieuwe werknemer bij de oude werkgever betalen?

Loonadministratie | 07-11-2022

Als een nieuwe werkgever een schuld van de nieuwe werknemer die ontstaan is bij de oude werkgever wil overnemen en betalen, hoe werkt dat dan? Een nieuwe werkgever kan...

Wat is het vrijgesteld loonbedrag voor een jubileumuitkering?

Loonadministratie | 01-03-2022

Van welk vrijgesteld loonbedrag moeten wij uitgaan bij het bepalen van een jubileumuitkering? Een jubileumuitkering bij 25 jaar diensttijd mag u onbelast geven,...

Hoe moeten gemoedsbezwaarden in de salarisadministratie?

Loonadministratie | 07-02-2022

We hebben een werknemer aangenomen die aangeeft dat hij gemoedsbezwaard is. Welke gevolgen heeft dat voor onze salarisadministratie? Sommige werknemers willen vanwege...

Wanneer gebruiken we het personeelsnummer in plaats van BSN?

Loonadministratie | 08-09-2021

In welke situatie moeten wij in de administratie het personeelsnummer van een werknemer gebruiken in plaats van zijn burgerservicenummer (BSN) ? Als u geen burgerservicenummer...

Wat levert een SGI voor de loonheffingen op?

Loonadministratie | 26-01-2021

Welke voordelen gelden er voor een samenhangende groep inhoudingsplichtigen? En hoe vraagt u zo’n SGI aan? Als uw samenwerkingsverband door de Belastingdienst als...

Welke gegevens moeten op de loonstrook staan?

Loonadministratie | 11-06-2020

De Belastingdienst schrapte uit het Handboek Loonheffingen 2019 een hele lijst met gegevens die op de loonstroken en de jaaropgaaf van werknemers moeten staan. Hoe zit...