Vraag & antwoord

Moeten we een zieke oproepkracht doorbetalen?

Loondoorbetaling bij ziekte | 26-07-2019

Een oproepkracht moet drie maanden herstellen nadat hij een operatie heeft ondergaan. Heeft hij recht op loondoorbetaling?  De precieze behandeling hangt af van...

Is een stagevergoeding loon of onkostenvergoeding?

Stagiairs | 26-07-2019

Hoe moeten we een vergoeding aan stagiairs van € 400 per maand verwerken voor de loonheffingen, als belast loon of onbelaste onkostenvergoeding? Er is in dit geval...

Mogen we studiekosten inhouden op de eindafrekening?

Studiekosten | 26-07-2019

Klopt het dat wij studiekosten niet op het reguliere maandloon van de werknemer mogen inhouden, maar wel op zijn afrekening bij uitdiensttreding? Bij werknemers die uit...

Moeten lonen elk jaar verhoogd worden?

Arbeidsvoorwaarden | 22-07-2019

Zijn wij verplicht om de lonen van onze werknemers ieder jaar te indexeren of mogen we dat zelf bepalen? Er zijn geen wettelijke regels over het indexeren – jaarlijks...

Mogen we bedragen inhouden op het loon?

Minimumloon | 22-07-2019

Onze werknemers kunnen bij onze organisatie op rekening producten kopen. Het bedrag dat ze uitgeven wordt dan ingehouden op hun salaris. Moeten we hierbij ook rekening...

Krijgen BBL'ers het volledige wettelijk minimumloon?

Minimumloon | 22-07-2019

Moeten we de BBL’ers die bij ons in dienst komen ook het volledige wettelijk minimumjeugdloon uitbetalen of gelden er voor hen andere bedragen? Als uw organisatie...

Telt de dertiende maand mee voor het minimumloon?

Minimumloon | 17-07-2019

Onze werknemers ontvangen in december een dertiende maand. Mogen wij de dertiende maand tot het minimumloon rekenen? Bij veel ondernemingen ontvangen werknemers in december...

Wat zijn de gevolgen als u loon niet giraal uitbetaalt?

Minimumloon | 17-07-2019

Wat zijn de gevolgen als onze onderneming het loon niet giraal uitbetaalt, zoals is voorgeschreven door de Wet aanpak schijnconstructies? Iedere onderneming moet door...

Over welke loonbestanddelen is vakantiebijslag verschuldigd?

Vakantiebijslag | 29-03-2019

Iedere werknemer heeft recht op vakantiebijslag en de werkgever moet deze uitbetalen. Maar over welk bedrag moet hij die vakantiebijslag berekenen?  De werkgever...