Vraag & antwoord

Mogen wij een deadline stellen voor reiskostendeclaraties?

Reiskosten | 09-03-2023

Werknemers die incidenteel naar een klant of naar een congres reizen met eigen vervoer, kunnen een declaratie indienen voor een reiskostenvergoeding. Mogen wij een vervaltermijn...

Wat zijn de fiscale regels om reis- en parkeerkosten te vergoeden?

Reiskosten | 27-01-2023

Binnen onze onderneming worden verschillende methodes gehanteerd om reis- en parkeerkosten te vergoeden. Zijn hier fiscale regels voor? Als een werknemer zijn eigen auto...

Hoe bepaal ik de vaste reiskostenvergoeding?

Reiskosten | 27-01-2023

Werknemers komen in onze organisatie in aanmerking voor een vaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer. Hoe bepalen we de precieze hoogte van die vergoeding? Vanuit...

Is loon onbelast uitruilen nog tot € 0,19 per kilometer mogelijk?

Reiskosten | 27-01-2023

Werknemers krijgen in onze organisatie een vaste reiskostenvergoeding van € 0,08 per kilometer. Kunnen wij loon nog onbelast uitruilen tot € 0,19...

Hoe verwerk ik kostenvergoeding werknemer voor private lease?

Reiskosten | 03-01-2023

Mijn werknemer heeft een auto via private lease. Hoe moet ik omgaan met de € 250 netto kostenvergoeding die hij hiervoor maandelijks ontvangt? U mag maximaal het...

Mag een onbelaste thuiswerkvergoeding op gemengde werkdagen?

Werkkostenregeling (WKR) | 03-01-2023

Mogen wij een onbelaste thuiswerkvergoeding geven als de werknemer in de ochtend thuiswerkt en daarna met de auto van de zaak naar kantoor rijdt? Samenloop van de gerichte...

Hoe vergoeden we reiskosten voor het vliegtuig?

Reiskosten | 03-01-2023

Een aantal van onze werknemers reizen regelmatig voor hun werk met het vliegtuig. Kunnen wij deze reiskosten onbelast vergoeden? Als een werknemer voor zijn werk met...

Hoe werkt het vergoeden van taxikosten?

Reiskosten | 03-01-2023

Een werknemer neemt regelmatig een taxi als hij voor de zaak onderweg is. Geldt daarvoor de gerichte vrijstelling van € 0,19 per kilometer tot en met 2022 en €...

Moeten wij declaraties zonder bon accepteren?

Werkkostenregeling (WKR) | 31-10-2022

Mogen wij gemaakte kosten ook vergoeden aan werknemers als zij geen bonnetje of andere vorm van bewijs kunnen laten zien? Uw organisatie mag in principe de daadwerkelijk...

Is woon-werkverkeer altijd een zakelijke reis?

Reiskosten | 10-10-2022

Mag of moet ik als ondernemer de kilometers die de auto’s van de zaak voor woon-werkverkeer maken altijd als zakelijk beschouwen voor de belastingen of moet ik...