Vraag & antwoord

Moeten we een paasontbijt als loon belasten?

Werkkostenregeling (WKR) | 03-04-2023

Wij houden voor onze werknemers een paasontbijt op kantoor op de dag na pasen. Hoe verwerken we de maaltijd en de chocolade-eitjes in de loonadministratie? Als uw organisatie...

Zijn er kosten onbelast te vergoeden naast 30%-regeling?

30%-regeling | 08-03-2023

Onze organisatie past de 30%-regeling toe voor ingekomen buitenlandse werknemers die aan de voorwaarden voldoen. Welke kosten kunnen we nog onbelast vergoeden...

Kan onze organisatie de vrije ruimte elk tijdvak afrekenen?

Werkkostenregeling (WKR) | 07-03-2023

Mag ik ook ieder aangiftetijdvak al afrekenen over de overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling of moet dit pas na afloop van het jaar? Als uw organisatie...

Wat zijn de fiscale regels om reis- en parkeerkosten te vergoeden?

Reiskosten | 27-01-2023

Binnen onze onderneming worden verschillende methodes gehanteerd om reis- en parkeerkosten te vergoeden. Zijn hier fiscale regels voor? Als een werknemer zijn eigen auto...

Hoe bepaal ik de vaste reiskostenvergoeding?

Reiskosten | 27-01-2023

Werknemers komen in onze organisatie in aanmerking voor een vaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer. Hoe bepalen we de precieze hoogte van die vergoeding? Vanuit...

Mag de dga dezelfde WKR-vergoedingen krijgen als werknemers?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 13-01-2023

Mogen wij onze directeur-grootaandeelhouder (dga) dezelfde vergoedingen onder de werkkostenregeling bieden als een werknemer? Of gelden hier andere regels voor? Ja, de...

Kan ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van € 2.400 toekennen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 12-01-2023

Klopt het dat ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van maximaal € 2.400 kan toekennen onder de werkkostenregeling? Als u nog voldoende vrije ruimte in de...

Wat zijn de fiscale spelregels voor het verstrekken van een lening aan mijn bv?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 12-01-2023

Ik wil als directeur-grootaandeelhouder (dga) een lening verstrekken aan mijn bv. Wat zijn de fiscale ‘spelregels’ waar ik rekening mee moet houden? Als u...

Kunnen we ziektekosten voordelig vergoeden?

Werkkostenregeling (WKR) | 03-01-2023

Is het mogelijk om onze medewerkers op een voordelige manier een vergoeding te bieden voor hun ziektekosten? Voor het vergoeden van de ziektekosten van werknemers, zoals...

Mag een onbelaste thuiswerkvergoeding op gemengde werkdagen?

Werkkostenregeling (WKR) | 03-01-2023

Mogen wij een onbelaste thuiswerkvergoeding geven als de werknemer in de ochtend thuiswerkt en daarna met de auto van de zaak naar kantoor rijdt? Samenloop van de gerichte...