Vraag & antwoord

Levert de concernregeling voor de WKR een voordeel op?

Werkkostenregeling (WKR) | 15-07-2021

Levert de concernregeling voor de werkkostenregeling eigenlijk wel een voordeel op voor onze organisatie? Via de concernregeling is het mogelijk om de eindheffing van...

Belastingvrije cursus stoppen met roken aanbieden?

Werkkostenregeling (WKR) | 17-06-2021

De wetgever gaat ons op termijn verplichten om de rookruimtes binnen onze organisatie te sluiten. Dat betekent dat werknemer niet meer op het werk kunnen roken. Kunnen...

Wat zijn de fiscale regels om reis- en parkeerkosten te vergoeden?

Reiskosten | 25-05-2021

Binnen onze onderneming worden verschillende methodes gehanteerd om reis- en parkeerkosten te vergoeden. Zijn hier fiscale regels voor? Er gelden inderdaad fiscale regels...

Hoe verwerk ik de loonheffingen bij maaltijden in de bedrijfskantine?

Werkkostenregeling (WKR) | 17-05-2021

Hoe zit het met de loonheffingen bij maaltijden in de bedrijfskantine en hoe verwerk ik dit precies? Voor de maaltijd in een bedrijfskantine geldt een normbedrag dat...

Wie is eigenaar van een laptop die de werknemer zelf koopt vanuit de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) | 26-04-2021

Wij vergoeden de laptops die werknemers zelf kopen vanuit de werkkostenregeling. Zijn deze laptops eigendom van de werk­nemer of van ons? Als u een laptop heeft vergoed...

Kan ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van € 2.400 toekennen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 16-04-2021

Klopt het dat ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van maximaal € 2.400 kan toekennen? Als u in 2021 nog voldoende vrije ruimte over heeft, kan uw bv u onder...

Mogen wij de bruto overwerkvergoeding in de vrije ruimte onderbrengen?

Werkkostenregeling (WKR) | 24-02-2021

Incidenteel wordt in onze organisatie overgewerkt. Mogen wij de bruto overwerkvergoeding in de vrije ruimte onderbrengen? Wanneer u voldoende vrije ruimte heeft in de...

Beïnvloeden transitievergoedingen de hoogte van de vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) | 26-01-2021

Heeft de uitbetaling van een transitievergoeding invloed op de berekening van de hoogte van de vrije ruimte? De uitbetaling van een enkele transitievergoeding heeft hoogstwaarschijnlijk...

Moet ik ieder tijdvak de overschrijding van de vrije ruimte WKR afrekenen?

Werkkostenregeling (WKR) | 15-01-2021

Mag ik ook ieder aangiftetijdvak al afrekenen over de overschrijding van de vrije ruimte van de WKR of moet dit pas na afloop van het jaar? Voor het afrekenen van de...

Welke normbedragen voor vergoedingen en verstrekkingen zijn veranderd?

Werkkostenregeling (WKR) | 05-01-2021

Hoewel ik heb begrepen dat de meeste normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen in 2021 gelijk blijven, zijn er ook een paar veranderd....