Vraag & antwoord

Wanneer kunnen we werktijdverkorting (WVT) aanvragen?

Arbeidstijden | 17-07-2023

Bij welke omstandigheden kunnen we gebruik maken van de Regeling werktijdverkorting (WVT). Voor welke werknemers geldt de regeling werktijdverkorting (WVT)? Hoe vragen...

Geldt de hoge of lage premie Awf bij wachtdiensten?

Sociale verzekeringen | 06-02-2023

We hebben werknemers in dienst die wachtdiensten draaien en vooraf niet weten hoeveel uur ze zullen werken. Moeten wij voor hen de hoge of de lage premie WW/Awf toepassen?...

Wat is de PAWW?

Sociale verzekeringen | 17-11-2022

Ik lees steeds over premies en uitkeringen voor de PAWW. Wat houdt dit in en is onze organisatie verplicht om iets voor de werknemers te regelen? De private aanvulling...

Wat is een inkomstenverhouding?

Aangifte loonheffingen | 14-07-2022

Ik las dat voor nieuwe werknemers een inkomstenverhouding moet worden aangemaakt. En bij een wisseling van de hoge naar de lage WW-premie of andersom weer een nieuwe....

Wat komt er allemaal kijken bij een proefplaatsing?

Personeelssubsidies | 05-07-2022

Sommige mensen hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege ziekte of een handicap. Als u niet zeker weet of iemand geschikt is voor een functie,...

Hoe zit het met de sociale verzekeringen van werknemers in het buitenland?

Sociale verzekeringen | 07-04-2022

Alle werknemers in Nederland zijn verzekerd voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Maar hoe zit dat als een werknemer naar het buitenland vertrekt om...

Kan onze organisatie ook eigenrisicodrager worden voor de WW?

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 21-03-2022

Om zo veel mogelijk de regie over de werknemers van onze organisatie te pakken, zijn we eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA geworden. Kunnen we de premies werknemersverzekeringen...

Waaruit bestaan de loonheffingen?

Aangifte loonheffingen | 10-02-2022

Voor het verschil tussen brutoloon en nettoloon van werknemers worden allerlei termen gebruikt. Ik hoor soms loonbelasting, soms loonheffing en soms loonheffingen. Is...

Hoe krijgen we de onterecht betaalde hoge Awf-premie terug?

Aangifte loonheffingen | 01-02-2022

In 2020 betaalden we voor een tijdelijk urenuitbreiding onterecht de hoge Awf-premie. Hoe kunnen we dit terugkrijgen? Wij maakten geen nieuwe IKV aan. Voor 2020, 2021...

Wat wijzigt er aan de hoge en lage WW-premie in 2022?

Werkloosheidswet (WW) | 09-12-2021

Op 1 januari 2020 veranderde het premiesysteem voor de financiering van de Werkloosheidswet (WW). We kregen toen te maken met een hoge en lage WW-premie. In 2020...