Vraag & antwoord

Hoe problemen op het werk door alcohol en drugs voorkomen?

Preventie | 24-02-2022

Binnen onze organisatie is veilig werken erg belangrijk, vanwege de risico's die het werk met zich meebrengt. Onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen...

Wat zijn de tien kernwaarden van de bedrijfsarts?

Bedrijfsarts | 22-02-2022

Wij zijn bezig om voor onze organisatie een (basis)contract af te sluiten met de arbodienst. Nu heeft de arbodienst laten weten niet akkoord te kunnen gaan met ons voorstel,...

Mag de bedrijfsarts taken uitbesteden?

Bedrijfsarts | 18-02-2022

Mogen bedrijfsartsen taken uitbesteden aan andere professionals die onder hun verantwoordelijkheid werken? En wat zijn daarvoor dan de voorwaarden? Bij taakdelegatie...

Wachtdagen toepassen bij ziekmelding

Loondoorbetaling bij ziekte | 08-02-2022

Onze organisatie heeft te kampen met veel kortdurend ziekteverzuim en dus betalen wij continu loon zonder dat daar arbeid tegenover staat. Bestaat er een mogelijkheid...

Waar veilig melden als een werknemer of collega onder invloed is?

Preventie | 31-01-2022

Binnen onze organisatie werken we met zware machines, voertuigen en gevaarlijke stoffen. Werknemers die onder invloed zijn van alcohol, drugs en medicijnen die het reactievermogen...

Hoe stel ik een wervingsprofiel op?

Werving en selectie | 31-01-2022

We hebben in onze organisatie een aantal vacatures. Hoe stel ik een duidelijk wervingsprofiel op, om daarmee een goede vacaturetekst op te stellen, en om de binnenkomende...

Hoe voorkomen we discriminatie van sollicitanten met een beperking?

Discriminatie | 26-01-2022

Binnen onze organisatie willen we meer kansen bieden aan mensen met een beperking. Hiermee dragen we bij aan maatschappeijk verantwoord ondernemen en we kunnen op deze...

Heeft een werknemer in thuisquarantaine altijd recht op loon?

Corona-advies | 06-01-2022

Een werknemer heeft onverantwoorde risico’s genomen en moet nu in thuisquarantaine. Thuiswerken is in zijn functie niet mogelijk. Moeten wij zijn loon doorbetalen...

Loon betalen als UWV niet op tijd beslist op WIA-aanvraag?

Wet WIA | 28-12-2021

Onze zieke werknemer heeft op tijd de WIA-aanvraag gedaan. UWV voorziet vertraging in de beslissing op deze aanvraag. Moeten wij nu het loon blijven doorbetalen?  ...

Mogen wij op kantoor een slimme videodeurbel ophangen?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 28-12-2021

Wij willen bij de toegang tot ons kantoor een slimme videodeurbel. Zo kunnen we zien wie er belt, en later bekijken wie er aan de deur was. Maar mag dat wel? Een videodeurbel...