Vraag & antwoord

Wat is de rol van de OR bij eigenrisicodragerschap?

Eigenrisicodragerschap | 22-11-2021

Onze bestuurder heeft ons advies gevraagd over het eigenrisicodragerschap (ERD). Wat is dat precies? En, wat houdt het risico bij eigenrisicodragerschap in? Uw bestuurder...

Is weinig leveranciers hebben een risico voor de bedrijfscontinuïteit?

Bedrijfscontinuïteit | 22-11-2021

Onze onderneming heeft veel klanten maar weinig leveranciers. Waarom is dit een risico voor de bedrijfscontinuïteit? Het is heel goed dat uw onderneming veel klanten...

Hoe kunnen we de cafetariaregeling inzetten voor scholing en studie?

Werkkostenregeling (WKR) | 22-11-2021

Hoe kunnen we de cafetariaregeling inzetten voor scholing en studie? De cafetariaregeling komt er kort gezegd op neer dat werknemers belast loon uitruilen voor onbelast...

Hoe kan ik een negatieve winstmarge verrekenen voor de BTW?

Aangifte BTW | 18-11-2021

De winstmarge van mijn onderneming over het huidige kalenderjaar is negatief. Kan ik deze verrekenen met een eventuele positieve winstmarge in het volgende jaar, zodat...

Wat is het verschil tussen een enkelvoudige en een meervoudige voucher?

Aangifte BTW | 16-11-2021

Wat is het verschil tussen een enkelvoudige voucher en een meervoudige voucher met betrekking tot de BTW? Bij vouchers en waardebonnen wordt binnen de BTW een onderscheid...

Kunnen we overstappen naar een andere pensioenuitvoerder?

Pensioen via de werkgever | 15-11-2021

Onze organisatie wil graag overstappen naar een pensioenregeling bij een andere aanbieder. Wat zijn hierbij de aandachtspunten? Als uw organisatie van pensioenuitvoerder...

Wat houdt de omkeerregel bij pensioen in?

Pensioen via de werkgever | 12-11-2021

Voor pensioenregelingen via de werkgever kan de omkeerregel gelden voor de pensioenpremie. Wat betekent dat in de praktijk voor onze organisatie? Sinds 1999 gelden in...

Wat is de dekkingsgraad bij pensioen?

Pensioen via de werkgever | 12-11-2021

In de berichtgeving over pensioenregelingen gaat het vaak over de dekkingsgraad. Wat houdt dat precies in? Voor pensioenfondsen is de dekkingsgraad één...

Hoe werkt de BTW over een omzetbonus?

Aangifte BTW | 09-11-2021

Ik wil één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de BTW over deze omzetbonus? Als u uw afnemer een omzetbonus...

Kan ik de auto beter op naam van de zaak zetten of privé houden?

Auto van de zaak | 09-11-2021

Onlangs ben ik mijn eigen zaak gestart. Ik gebruik mijn auto zowel privé als voor de zaak. Moet ik de auto op naam van de zaak zetten of is het beter deze privé...