Vraag & antwoord

Betaal ik BTW over het privégebruik van de auto van de zaak?

Auto van de zaak | 24-07-2019

Wat is en hoe werkt een BTW-correctie op het privégebruik van een auto van de zaak? De BTW over de kosten van de auto van de zaak (aanschaf, onderhoud en gebruik)...

Wat doet een risicomanager?

Projectmanagement | 24-07-2019

Onze onderneming overweegt een risicomanager aan te stellen. Wat zijn precies de taken van een risicomanager? De risicomanager stelt het risicomanagementbeleid op en...

Wanneer is sprake van een valutarisico?

Financiering | 24-07-2019

Onze onderneming wil in het buitenland zakendoen. Wanneer lopen we een valutarisico? Een valutarisico loopt u als u zakendoet in landen met een andere munteenheid dan...

Is een factuur in UBL-formaat een elektronische factuur?

Facturen | 24-07-2019

Als wij een factuur in UBL-formaat per e-mail versturen naar de klant is er dan sprake van een elektronische factuur? Bij elektronisch factureren is er sprake van uitwisseling...

Welke informatie bevat het register van verwerkingsactiviteiten?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 24-07-2019

Welke gegevens en data zijn wij verplicht om op te nemen in het register van verwerkingsactiviteiten? Het register van verwerkingsactiviteiten – ook wel het verwerkingsregister...

Wat is een accountplan?

Projectmanagement | 24-07-2019

Voor onze grotere klanten willen we een accountplan opstellen zodat we gerichter kunnen verkopen. Wat staat daar allemaal in? In principe hoeft een accountplan helemaal...

Hoe komt de BTW-correctie van de motor van de zaak tot stand?

Auto van de zaak | 24-07-2019

Een van onze werknemers rijdt op een motor van de zaak. Hoe moeten we de BTW-correctie voor het privégebruik berekenen? De manier waarop u de BTW-correctie voor...

Wat is het belang van informatie voor de jaarlijkse rating?

Jaarverslag en jaarrekening | 24-07-2019

Waarom is het aan te raden tijdig en volledige informatie voor onze jaarlijkse rating aan te leveren in verband met de kredietvergoeding? Het is erg belangrijk dat de...

Hoe voorkomt een onderneming carrouselfraude?

Fraude | 24-07-2019

Welke maatregelen moeten we nemen om te voorkomen dat onze onderneming onverhoopt betrokken raakt bij ‘carrouselfraude’? Bij carrouselfraude probeert een...

Is een nieuwe factuur verplicht bij een verkeerd referentienummer?

Facturen | 24-07-2019

Moeten wij een nieuwe factuur sturen, als wij het (inkoop)referentienummer van de klant onjuist hebben vermeld? Nee, dat bent u niet verplicht. Voor uw opdrachtgever/klant...