Vraag & antwoord

Mogen wij de inbox van ex-medewerker monitoren?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Als een medewerker vertrekt, houden we toegang tot zijn zakelijke e- mailaccount om mails van klanten of relaties op te vangen. Mag dit nog wel onder de AVG? Als uw medewerker...

Mogen wij korting geven op de aanschaf van eigen producten?

Werkkostenregeling (WKR) | 22-07-2019

Kunnen wij medewerkers korting geven op de aanschaf van producten of diensten van onze organisatie? Uw organisatie mag werknemers korting geven op de aankoop van producten...

Is wandelend vergaderen een werkbare optie?

Vergaderen | 22-07-2019

Wat zijn de voor- en nadelen van wandelend vergaderen als alternatief voor overleggen aan een vergadertafel? Wandelend vergaderen heeft zelfs een aantal voordelen ten...

Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen? Voor een werkgever kan...

Wie draait op voor de kosten van een second opinion?

Bedrijfsarts | 22-07-2019

Een medewerker wil graag een second opinion van een andere bedrijfsarts. Wie draait er op voor de kosten? Uw medewerker heeft het wettelijke recht om een bedrijfsarts...

Hoe lang mogen wij verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Sommige medewerkers zijn al jaren in dienst. Hoelang mag ik de verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren van deze medewerkers in het kader van de AVG? Op basis van...

Is een declaratie zonder factuur wel te vergoeden?

Facturen | 22-07-2019

Soms hebben werknemers geen factuur voor de gemaakte kosten. Is een kostenvergoeding dan nog wel mogelijk? Dat kán wel, maar heel erg handig is het niet. Werkgevers...

Moeten wij een BHV'er een vergoeding betalen?

Bedrijfshulpverlening (BHV) | 22-07-2019

Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken? Werknemers die ook bedrijfshulpverlener (bhv’er)...

Geldt een versleutelde mail als rechtsgeldig bewijs?

E-mail | 22-07-2019

Geldt in een juridisch conflict een versleutelde e-mail als rechtsgeldig bewijs, net als een aangetekende brief? De hoofdregel is dat een e-mail een rechtsgeldige verklaring...

Hoe selecteren wij een goede functionaris gegevensbescherming?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Ik ben voor onze organisatie op zoek naar een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Wie is daarvoor de beste keuze? Sommige organisaties zijn sinds 25 mei 2018...