Vraag & antwoord

Andere sector, nu ook een andere Whk-premie?

Premies werknemersverzekeringen | 05-01-2021

De Belastingdienst heeft onze onderneming vorige maand in een andere sector ingedeeld. Moeten we nu niet een andere premie Whk betalen? Voor de berekening van de gedifferentieerde...

Zijn scholingskosten onbelast te vergoeden?

Opleiding en ontwikkeling | 31-12-2020

Een werknemer gaat een opleiding doen naast zijn werk. Kan onze organisatie daaraan meebetalen en kan die vergoeding dan onbelast blijven? Als een werknemer een studie...

Telt de militaire dienstplicht mee voor een 25-jarige jubileumuitkering?

Werkkostenregeling (WKR) | 15-12-2020

Een werknemer is bijna 40 jaar bij ons in dienst. Maar hij is aan het begin van zijn loopbaan wel nog in militaire dienst geweest. Dat was toen nog verplicht. Mogen wij...

Kan een cadeau voor werknemer met pensioen in de vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) | 14-12-2020

Binnenkort gaat een werknemer van ons met pensioen en wij willen hem een cadeau geven namens de organisatie ter waarde van € 500. Mijn vraag is of dit bedrag moet...

Is een vergoeding voor een telefoonabonnement een gericht vrijgesteld?

Werkkostenregeling (WKR) | 14-12-2020

Mag ik een telefoonabonnement (die op naam van mijn werknemer staat) vergoeden aan mijn werknemer en deze vergoeding als gerichte vrijstelling opnemen in plaats van onderbrengen...

Wanneer vervalt de ‘Verklaring geen privégebruik auto’?

Auto van de zaak | 14-12-2020

In welke gevallen moet de werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ intrekken of wijzigen? De ‘Verklaring geen privégebruik auto'...

Welke gevolgen kan de uitruil van loonbestanddelen hebben?

Arbeidsvoorwaarden | 14-12-2020

In onze organisatie bestaan er verschillende uitruilmogelijkheden. Hiermee biedt onze organisatie werknemers de mogelijkheid om belast loon (of verlof) uit te ruilen...

Moeten we de levensloopverlofkorting toepassen over de uitbetaling van het levenslooptegoed?

Loonadministratie | 14-12-2020

We betalen één van onze werknemers zijn tegoed uit zijn levensloopregeling die hij nog had staan onder het overgangsrecht. Moeten we bij het uitbetalen...

Is een vergoeding voor gebruik eigen mobiele telefoon onbelast?

Werkkostenregeling (WKR) | 14-12-2020

Bij ons bestaat het voornemen om aan een werknemer een vergoeding van € 10 te geven voor het gebruik van zijn eigen mobiele telefoon in plaats van een mobiel van...

Wat zijn de beloningsopties bij een jubileum van 50 jaar?

Werkkostenregeling (WKR) | 14-12-2020

Wij willen werknemers die 50 jaar in dienst zijn belonen door ze een jubileumuitkering te geven, net als bij een 25- of 40-jarig dienstjubileum. Er is echter alleen een...