Vraag & antwoord

Wat zijn de beloningsopties bij een jubileum van 50 jaar?

Werkkostenregeling (WKR) | 14-12-2020

Wij willen werknemers die 50 jaar in dienst zijn belonen door ze een jubileumuitkering te geven, net als bij een 25- of 40-jarig dienstjubileum. Er is echter alleen een...

Mag ik een verkeersboete onderbrengen in de vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) | 14-12-2020

Mij is momenteel niet helemaal duidelijk of een verkeersboete nu wel of niet ondergebracht mag worden in de vrije ruimte van de WKR. Op verschillende websites staat dat...

Vrijwilligersvergoeding mogelijk voor stagiair?

Stagiairs | 14-12-2020

Wij zijn een onderwijsinstelling en hebben ook stagiairs die voor hun opleiding bij ons stage lopen. Kunnen wij de stagiairs financieel belonen door het geven van...

Moeten we een verlopen ID-bewijs in de administratie vervangen?

Bewaarplicht | 02-12-2020

Is het nodig dat wij een nieuwe kopie van het identiteitsbewijs van een werknemer maken als het exemplaar waarvan we een kopie in de administratie hebben niet meer geldig...

Wanneer eindigt een loonbeslag?

Loonbeslag | 18-11-2020

Hoelang moeten we een loonbeslag voor een werknemer uitvoeren? Kunnen we dit op initiatief van de werknemer beëindigen? Een loonbeslag moet u net zo lang uitvoeren...

Moeten we een fout in de loonaangiften herstellen of herzien?

Aangifte loonheffingen | 09-11-2020

Bij de loonaangiften gaven we ten onrechte aan dat de werknemer geen oproepovereenkomst had. Moeten we deze fout herstellen of herzien? Als u ten onrechte aangeeft dat...

Hoeven we geen aangifte loonheffingen te doen als we ons loonheffingsnummer afvoeren?

Aangifte loonheffingen | 09-11-2020

We willen stoppen met onze onderneming en ons loonheffingsnummer afvoeren. Hoeven we daarna geen aangifte loonheffingen meer te doen? Nadat u het loonheffingsnummer heeft...

Wat is nummer inkomstenverhouding in de aangifte?

Aangifte loonheffingen | 04-11-2020

Het nummer inkomstenverhouding (ook wel 'nummer dienstbetrekking' genoemd) is een unieke code van maximaal vier cijfers die u aan elke inkomstenverhouding met een werknemer...

Wat is het verschil tussen loonbeslag en looncessie?

Loonbeslag | 02-11-2020

Een werknemer wil dat we een deel van zijn loon rechtstreeks overmaken aan een schuldeiser. Hij komt met een akte van cessie aanzetten. Werkt dat hetzelfde als een loonbeslag...

Mag een voorschot bij loonbeslag?

Loonbeslag | 28-10-2020

Op het loon van een werknemer is eerder dit jaar derdenbeslag gelegd. Hij vroeg ons om een voorschot op zijn vakantiegeld dat we normaal gesproken met het loon...