Aantal vrijwilligers nam af tijdens corona

Vorig jaar liep het aantal vrijwilligers door de coronacrisis flink terug. Het percentage mensen dat in de vier weken voor het onderzoek vrijwilligerswerk had gedaan zakte van 29% (eerste kwartaal 2020) naar 16% (tweede kwartaal 2020). Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

9 juni 2021 | Door redactie

Het CBS doet elk jaar onderzoek naar de sociale samenhang en het welzijn van de bevolking in Nederland van 15 jaar en ouder. Daarbij kijkt het CBS ook naar het vrijwilligerswerk. Het gaat dan om de mensen die in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek vrijwilligerswerk hebben gedaan. Andere jaren kwam dat percentage uit tussen de 30 en 31%. In het tweede kwartaal van 2020 kwam dat uit op 16%. Deze daling kwam door de lockdown en het feit dat verenigingen hun deuren moesten sluiten. In het derde kwartaal was er nog weinig herstel te zien. In het vierde kwartaal steeg het percentage wel weer iets naar 22%.

Coronacrisis aanleiding om aan de slag te gaan

Tijdens de coronacrisis bestond het vrijwilligerswerk vooral uit kleine flexibele initiatieven. Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) vraagt zich af of de vrijwilligers, die voor de coronacrisis actief waren bij een vereniging, allemaal weer terugkomen bij de vrijwilligersorganisaties. Dit zou moeten blijken als de organisaties weer gaan opstarten en een beroep doen op de bestaande vrijwilligers. Daarnaast zijn er in de coronacrisis ook veel mensen geweest die de coronasituatie hebben aangegrepen om aan de slag te gaan als vrijwilliger. Het is nu de kunst om deze vrijwilligers vast te houden en te binden aan de organisatie.