Aanvragen gratis VOG per 1 juli met eHerkenning 2+

28 april 2021 | Door redactie

Zijn er in uw organisatie vrijwilligers actief en werken die met kwetsbare mensen, dan kan uw organisatie mogelijk een gratis Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen voor deze vrijwilligers. Hiervoor is per 1 juli 2021 wel eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+) nodig.

Om gratis VOG’s klaar te zetten voor de vrijwilligers moet uw organisatie beschikken over eHerkenning. eHerkenning is er in verschillende betrouwbaarheidsniveau’s. Op dit moment heeft uw organisatie betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) nodig voor het aanvragen van de gratis VOG’s. Dat gaat per 1 juli veranderen. Voor het aanvragen van een gratis VOG heeft uw organisatie dan eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+). Uw organisatie kan dit hogere betrouwheidsniveau aanvragen bij uw leverancier van de eHerkenning. Zorg ervoor dat deze nieuwe eHerkenning tijdig is aangevraagd.

Voorwaarden voor een gratis VOG

De regeling voor een gratis VOG geldt voor organisaties waarbij de vrijwilligers werken met mensen in een afhankelijkheidspositie. Daarnaast moet uw organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie heeft een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid: het beleid moet ook inzichtelijk zijn via een website of worden geüpload. Uit het beleid moet blijken op welke manier uw organisatie vrijwilligers informeert over het aanwezige beleid.
  • Vrijwilligers moeten niet op basis van andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen.
  • Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en heeft dus een KvK-nummer.

Om een gratis VOG te kunnen aanvragen, moet uw organisatie eerst worden toegelaten tot de regeling. De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CIBG) zal dit beoordelen. Na toelating kan uw organisatie starten met het aanvragen van gratis VOG’s. Na het indienen van de aanvraag door de vrijwilliger neemt Justis binnen 8 weken een beslissing.