Animo vrijwilligerswerk bij werkgever stijgt

2 januari 2012 | Door redactie

Zeven van de tien werkende Nederlanders vinden het belangrijk om iets terug te doen voor de samenleving. En als de werkgever meewerkt, neemt het animo toe. Dat blijkt uit onderzoek door ING onder ruim duizend Nederlandse werknemers.

Nederland telt op dit moment vijf miljoen vrijwilligers. Dat komt neer op  één op de drie werkende Nederlanders. Sommige  werkgevers stimuleren vrijwilligerswerk door materialen ter beschikking te stellen (38%), werknemers onder werktijd vrijwilligersactiviteiten te laten verrichten (31 %) of een aantal projecten aan te bieden waaruit werknemers kunnen kiezen (28 %). In het bericht ‘Vrijwilliger voelt zich verre van overbodig’ las u al dat vrijwilligerswerk het werkplezier stimuleert. Ook onder jongeren ontstaat steeds meer behoefte aan een (verplichte) maatschappelijke stage.

Breng uw vrijwilligersactiviteiten aan de man!

Om in te spelen op de vraag naar vrijwilligerswerk of maatschappelijke stages, kunt u bijvoorbeeld stageplaatsen voor jongeren creëren. Heeft u moeite met het bedenken van een uitdagende stage, dan vindt u op de website maatschappelijke stage allerlei praktijkvoorbeelden. Verder kunt u ook contact met het bedrijfsleven zoeken om uw vrijwilligersactiviteiten onder de aandacht te brengen.