Belangrijkste 5 trends van vrijwillige inzet in 2019

Het werven en inzetten van vrijwilligers verandert. Het recente trendrapport ‘Vrijwillige inzet’ geeft de belangrijkste vijf trends weer op het gebied van vrijwilligerswerk in Nederland.

3 april 2019 | Door redactie

De resultaten uit het trendrapport zijn gebaseerd op een grote data-analyse van de website NLvoorelkaar.nl en het vrijwilligersonderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uit dit rapport kwamen vijf belangrijke trends over vrijwilligerswerk naar voren: 

  • Het animo voor het doen van vrijwilligerswerk neemt af.
  • Er is een toename van het zoeken naar vrijwilligerswerk via een online platform.
  • Vrijwilligers die via een online vrijwilligersplatform aan de slag gaan blijven langer verbonden aan uw organisatie.
  • Flexibiliteit is voor vrijwilligers belangrijk.
  • Omdenken bij het oplossen van de eigen hulpvraag.

Minder animo voor vrijwilligerswerk

Het is voor uw organisatie steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. Uit het onderzoek blijkt dat het animo om vrijwilligerswerk te doen afneemt. Eind 2018 kregen de geïnterviewden de vraag of ze het aankomende jaar weer vrijwilligers gingen doen. Voor 58% zat daar voor 2019 geen verandering in.  Daarnaast gaf 27% van de vrijwilligers aan dat ze minder gingen doen. Slechts 17% verwachtte in 2019 meer vrijwilligerswerk te gaan doen.

Toename van gebruik online platform

Er is wel een duidelijke toename te zien in het gebruik van een online platform bij het zoeken naar vrijwilligerswerk. Zo nam het verkeer naar de website NLvoorelkaar.nl via Google afgelopen jaar met 38% toe. Het organische verkeer ging van 119.000 naar 165.000. Daarnaast bleken de vrijwilligers die via een online platform waren binnengekomen ook langer te blijven hangen (2018: 60 dagdelen per jaar). Het landelijk gemiddelde komt iets lager uit met 45-50 dagdelen per jaar. 

Vrijwilligers willen graag flexibel zijn

De wensen en behoeften van vrijwilligers veranderen. Vrijwilligers vinden het steeds belangrijker om flexibel te zijn en dus niet vast te zitten aan een terugkerende taak. Daarnaast willen vrijwilligers graag dat het werk aansluit bij hun talent, vaardigheden en passie. Hoe ‘nuttig’ het werk is en de afstand tot hun huis zijn ook factoren die een belangrijke rol spelen. Omdenken biedt ook mogelijkheden bij het oplossen van de eigen hulpvraag. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 17% van de deelnemers op NLvoorelkaar zijn eigen hulpvraag oplost door vrijwilligerswerk te doen. Dit omdenken werkt bijvoorbeeld erg goed om het eenzaamheidsprobleem bij mensen op te lossen.