Continue screening in de kinderopvang

24 april 2014 | Door redactie

Uitzendkrachten, vrijwilligers en de meeste stagiairs vallen vooralsnog niet onder de continue screening die sinds vorig jaar in de kinderopvang geldt. Van deze medewerkers worden namelijk geen gegevens verzameld in de polisadministratie van UWV. Voor de continue screening baseert de overheid zich onder meer op de polisadministratie van UWV.

Sinds 1 maart 2013 geldt in de kinderopvang continue screening van werknemers. Dit betekent dat er dagelijks wordt gekeken of gastouders of mensen die werken in de kinderopvang of in peuterspeelzalen nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd. Begaat een medewerker een overtreding of misdrijf of wordt er proces-verbaal opgemaakt en treedt hierdoor een wijziging op in het Justitieel Documentatie Systeem, dan kunt u daarvan als werkgever een melding ontvangen. Daarna kunt u de medewerker verzoeken om een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Als de medewerker de VOG niet binnen de afgesproken periode kan overhandigen, is dit reden voor ontslag. Zonder geldige VOG mag een medewerker namelijk niet werkzaam zijn in de kinderopvang.

Stagiair valt soms wel onder continue screening

Omdat van uitzendkrachten en vrijwilligers geen gegevensbestanden beschikbaar zijn in de polisadministratie van UWV, worden deze medewerkers vooralsnog niet continu gescreend. Dit geldt ook voor stagiairs, tenzij ze een financiële vergoeding krijgen. Doet u als werkgever loonaangifte voor de stagiair, dan komt de stagiair in de polisadministratie voor en wordt hij dus ook meegenomen in de continue screening.
Overigens kunt u uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs zelf natuurlijk verplichten om een (nieuwe) VOG aan te vragen. Zij vallen alleen niet onder het systeem van continue screening. Door zelf naar een VOG te vragen, worden deze groepen medewerkers niet aan screening onttrokken.
In de Handleiding continue screening kinderopvang (pdf) staat hoe continue screening werkt. Ook vindt u er antwoorden op veelgestelde vragen.