Coronacrisis: protocollen voor vrijwilligersactiviteiten

10 juni 2020 | Door redactie

Nu de overheid de maatregelen steeds meer versoepelt, krijgen ook non-profitorganisaties weer meer ruimte. Het is dan wel de vraag hoe uw organisatie de (vrijwilligers)activiteiten weer gaat oppakken. Uw organisatie moet een protocol opstellen voor de vrijwilligers, betaalde werknemers en deelnemers aan activiteiten. Vereniging NOV en Movisie bieden daarvoor een handreiking aan.

Veel organisaties moesten door de coronamaatregelen van de overheid noodgedwongen de activiteiten staken. Dit had grote gevolgen voor de leden- en fondsenwerving en de activiteiten die nog op de agenda stonden. Veel vrijwilligers zaten daardoor noodgedwongen thuis. Door het versoepelen van de maatregelen krijgt uw organisatie weer meer mogelijkheden. Zo kunt u alweer starten met de leden- en fondsenwerving op straat of aan de deur. Ditzelfde geldt ook voor de vrijwilligersactiviteiten. Uiteraard moet uw organisatie zich houden aan de richtlijnen van de overheid.

Opstellen van eigen richtlijnen

Uw organisatie zal een richtlijn moeten opstellen, zodat iedereen zich aan die maatregelen kan houden. Vereniging NOV en Movisie helpen daarbij met een handreiking die uw organisatie kan gebruiken bij het opstellen van eigen richtlijnen. Uiteindelijk moet uw organisatie zelf keuzes maken over wat het beste past bij uw organisatie en bij de mensen. Blijf daarover in gesprek met de vrijwilligers, werknemers en deelnemers en pas de richtlijnen aan als dat in de praktijk nodig blijkt te zijn. Uiteraard alleen als dat past binnen de richtlijnen van de overheid.

Veiligheidsregio’s vullen de maatregelen in

Of uw organisatie ook echt weer kan starten, hangt af van het besluit van de overheid. Daarnaast is de invulling van maatregelen door de verschillende veiligheidsregio’s van belang. Een veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van een gebied. Uiteindelijk zijn die veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de uitwerking van de overheidsmaatregelen. Kijk dus ook regelmatig op de website van de veiligheidsregio voor de invulling van uw richtlijnen.