Denk na over medezeggenschap van vrijwilliger

11 juni 2014 | Door redactie

Vrijwilligers betrekken bij uw organisatie is een belangrijke stap in het kader van professionalisering, maar hoe pakt u dit precies aan? U bent niet de enige die met deze vraag rondloopt. Daarom organiseert Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) 23 juni 2014 de startbijeenkomst van het netwerk Medezeggenschap van Vrijwilligers.

Met het netwerk wil NOV sturing geven aan de medezeggenschap van vrijwilligers binnen organisaties. Dit is belangrijk om drie redenen:

  • Vrijwilligers willen, net als werknemers, invloed kunnen hebben op hun eigen taken en werkomstandigheden.
  • Door vrijwilligers te betrekken bij de besluitvorming houdt u aansluiting tussen hun taken en hun motivatie en kunt u ze langer aan uw organisatie binden.
  • Het inzetten van vrijwilligers legitimeert het bestaansrecht van uw maatschappelijke organisatie. 

Netwerk vormt basis voor handleiding

Op basis van bijeenkomsten, drie voor u als bestuurder en drie voor vrijwilligers, onderzoekt NOV hoe de medezeggenschap van vrijwilligers vormgegeven kan worden. De resultaten bundelt NOV in een handleiding voor beide groepen. Dit biedt u straks dus handvatten bij het implementeren van een meer betrokken rol van vrijwilligers binnen uw beleid. U kunt hierover meedenken en uw ideeën met anderen bespreken door u aan te melden voor de eerste netwerkbijeenkomst, die plaatsvindt op dinsdag 24 juni 2014 te Utrecht.