Denk na over medezeggenschap van vrijwilliger

Vrijwilligers betrekken bij uw organisatie is een belangrijke stap in het kader van professionalisering, maar hoe pakt u dit precies aan? U bent niet de enige die met deze vraag rondloopt. Daarom organiseert Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) 23 juni 2014 de startbijeenkomst van het netwerk Medezeggenschap van Vrijwilligers.

11 juni 2014 | Door redactie

Met het netwerk wil NOV sturing geven aan de medezeggenschap van vrijwilligers binnen organisaties. Dit is belangrijk om drie redenen:

  • Vrijwilligers willen, net als werknemers, invloed kunnen hebben op hun eigen taken en werkomstandigheden.
  • Door vrijwilligers te betrekken bij de besluitvorming houdt u aansluiting tussen hun taken en hun motivatie en kunt u ze langer aan uw organisatie binden.
  • Het inzetten van vrijwilligers legitimeert het bestaansrecht van uw maatschappelijke organisatie. 

Netwerk vormt basis voor handleiding

Op basis van bijeenkomsten, drie voor u als bestuurder en drie voor vrijwilligers, onderzoekt NOV hoe de medezeggenschap van vrijwilligers vormgegeven kan worden. De resultaten bundelt NOV in een handleiding voor beide groepen. Dit biedt u straks dus handvatten bij het implementeren van een meer betrokken rol van vrijwilligers binnen uw beleid. U kunt hierover meedenken en uw ideeën met anderen bespreken door u aan te melden voor de eerste netwerkbijeenkomst, die plaatsvindt op dinsdag 24 juni 2014 te Utrecht.