Extra geld voor groen vrijwilligerswerk in 2015

20 maart 2014 | Door redactie

Het programma Groen en Doen, dat vrijwilligerswerk op het terrein van natuur- en landschapsbeheer stimuleert, gaat volgend toch door. Eigenlijk zou het programma vanaf 2015 stoppen, maar staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken liet weten volgend jaar hiervoor toch nog € 1 miljoen beschikbaar te stellen.

Volgens het ministerie doet groen vrijwilligerswerk het goed, want in de afgelopen twee jaar zijn 100.000 mensen geholpen via Groen en Doen met bijvoorbeeld natuureducatie en het opzetten van groene projecten in de buurt. Groen en Doen financiert een zestal organisaties die zich bezighouden met natuur- en landschapsbeheer, zoals Landschapsbeheer Nederland en Natuurmonumenten, plus kleinere, lokale projecten via vouchers. Beide groepen kunnen volgend jaar dus nog rekenen op financiële ondersteuning van de overheid. 

Voucher enkel voor opleidingsactiviteiten

Werkt uw organisatie samen met vrijwilligers voor bepaalde groene activiteiten, dan kunt u tot 2016 aankloppen bij de overheid voor financiële ondersteuning. Dit geld wordt via vouchers verspreid. Vrijwilligers kunnen deze zelf aanvragen, maar ook u als organisatie, die zulke vrijwilligers ondersteunt, kunt een voucher aanvragen. Deze vouchers zijn bedoeld voor het opleiden van vrijwilligers in natuur- en landschapsbeheer, zodat zij het werk veiliger en met meer plezier kunnen uitvoeren. Om een voucher aan te vragen, moeten de kosten van de activiteit minimaal € 1.000 bedragen.