Geen hogere uurvergoeding voor vrijwilliger

4 mei 2016 | Door redactie

In de Tweede Kamer is recent voorgesteld om het uurtarief voor vrijwilligers vanaf 23 jaar te verhogen van € 4,50 naar € 5,30. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft echter recent aangegeven dat hij het niet nodig vindt om deze vrijwilligersvergoeding te verhogen.

Werkt uw organisatie met vrijwilligers, dan hoeft u onder voorwaarden over de vrijwilligersvergoeding geen loonheffingen (tool) te berekenen. Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding als uw organisatie vergoedingen en verstrekkingen geeft met een gezamenlijke waarde van maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per kalenderjaar. Daarnaast beschouwt de Belastingdienst een uurvergoeding van maximaal € 4,50 als vrijwilligersvergoeding. In de initiatiefnota over tussenschoolse opvang stelde het Tweede Kamerlid Rog van de CDA echter voor om de uurvergoeding te verhogen van € 4,50 naar € 5,30.

Financiële prikkel geven aan vrijwilligers

In een recente brief (pdf) heeft de staatssecretaris aangegeven dat hij een verhoging op dit moment niet nodig vindt. Het bedrag van € 4,50 per uur is nog ruimhartig genoeg. Naast deze vergoeding mag uw organisatie namelijk nog de gemaakte kosten afzonderlijk vergoeden. De vrijwilligersregeling is niet bedoeld om een zo hoog mogelijke financiële prikkel te geven aan vrijwilligers in sectoren waar het moeilijk is om vrijwilligers te vinden. Het is niet de bedoeling dat vrijwilligerswerk betaalde arbeid gaat verdringen. De huidige vrijwilligersvergoeding blijft dus in stand.