Giftenaftrek vrijwilligersvergoeding gehandhaafd

9 mei 2012 | Door redactie

Als een vrijwilliger een aan uw organisatie teruggeschonken vrijwilligersvergoeding als aftrekpost wil opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting dan moet u als algemeen nut beogende instelling (ANBI) wel kunnen aantonen dat u over voldoende financiële middelen beschikt om deze vrijwilliger een vergoeding te betalen, ook als deze vrijwilliger afziet van een vergoeding. Dit is een voorwaarde die demissionair staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs heeft aangegeven in antwoord op Kamervragen.

In het bericht ‘Niet-geclaimde vrijwilligersvergoeding is gift’ las u eerder al dat de voorwaarden voor giftenaftrek in het Belastingplan 2012 zijn aangescherpt. Naar aanleiding hiervan zijn Kamervragen gesteld over de vrijwilligersvergoeding. Daarop heeft de staatssecretaris van Financiën geantwoord dat hij blijft vasthouden aan het gevoerde beleid. De staatsecretaris verwijst hiervoor naar een uitspraak van de rechtbank Arnhem waarin deze procedure is bepaald.

Vrijwilliger mag € 150 per maand ontvangen

Bij de beoordeling van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting moeten vrijwilligers rekening houden met de liquiditeit van de ANBI. Alleen als een ANBI over voldoende financiële middelen beschikt én als de vrijwilliger afziet van de vergoeding, mag hij het bedrag van de vergoeding opvoeren als gift in zijn aangifte inkomstenbelasting. Een vrijwilliger mag een onbelaste onkostenvergoeding ontvangen van € 150 per maand, met een maximum van € 1.500 per jaar.