Het belang van vrijwilligerswerk in zeven punten

3 februari 2021 | Door redactie

De inzet van vrijwilligers en de initiatieven van burgers zijn van grote maatschappelijke waarde voor de Nederlandse samenleving. Dit blijkt uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

Recent is het rapport ‘De maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven voor een betere wereld’ gepubliceerd door de SBF. Dit rapport heeft kritisch gekeken naar de maatschappelijke waarde van de non-profitsector in Nederland. In Nederland zetten miljoenen mensen zich (vrijwillig) in voor een gezondere, duurzamere en rechtvaardigere samenleving. Dit is van grote maatschappelijke waarde, omdat deze mensen een belangrijke rol spelen in het agenderen van problemen en het aandragen van oplossingen voor die problemen. SBF gaat dit rapport inzetten voor de belangenbehartiging van de non-profitsector bij de verschillende politieke partijen. Het is belangrijk om hier aandacht voor te vragen zo vlak voor de verkiezingen van maart 2021.

Maatschappelijke waarde van burgerinitiatief

Er is specifiek gekeken naar de maatschappelijke waarde van de burgerinitiatieven. De onderzoekers geven zeven punten (pdf) aan waar het burgerinitiatief een belangrijke bijdrage aan levert:

  • innovatieve oplossingen met impact voor maatschappelijke vraagstukken;
  • een krachtige ‘civil society’ die als het cement van de samenleving publieke en particuliere activiteiten verbindt en zo het algemeen belang in Nederland versterkt;
  • veerkrachtige samenleving in tijden van rampen of crisis, zoals nu te zien aan de vele initiatieven tijdens de coronacrisis;
  • welzijn, zingeving en zelfredzaamheid van individuele burgers die zich vrijwillig inzetten en daarmee ook nieuwe vaardigheden ontwikkelen, hun netwerken en kansen op betaald werk vergroten;
  • aandacht vragen voor misstanden of buitengesloten groepen in de samenleving en opkomen voor zaken die op dit moment nog onvoldoende aandacht krijgen;
  • het samenbindend vermogen: mensen stimuleren om mee te doen in de samenleving en bij elkaar brengen van mensen die misschien langs elkaar leven;
  • het versterken van de dialoog over maatschappelijke kwesties.