Houd grensbedrag vrijwilligers in de gaten!

Als uw organisatie gebruikmaakt van de inzet van vrijwilligers, dan moet u ook in 2012 de grensbedragen in de gaten houden om te bepalen of u de zogenoemde vrijwilligersregeling kunt toepassen of niet. Net als voorgaande jaren kwalificeert de Belastingdienst ook dit jaar of uw non-profit niet méér dan € 1.500 per jaar en € 150 per maand aan vergoedingen en verstrekkingen aan vrijwilligers uitbetaalt.

5 januari 2012 | Door redactie

Kiest u ervoor om een vrijwilliger een vergoeding per uur te geven, dan mag die vergoeding niet marktconform zijn. Een vergoeding van € 4,50 per uur beschouwt de Belastingdienst als niet-marktconform. Voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar mag de vrijwilligersvergoeding zelfs niet hoger zijn dan € 2,50 per uur.

Hogere beloning mag niet marktconform zijn

Betaalt u een vrijwilliger een hogere uurvergoeding, dan mag u de vrijwilligersregeling in principe niet toepassen. U moet over het gehele bedrag loonheffingen inhouden en afdragen, tenzij u aannemelijk kunt maken dat de hogere vergoeding geen marktconforme beloning is. U moet dan met bonnetjes of ander bewijsmateriaal kunnen aantonen dat de vergoeding volledig dient ter dekking van daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze grenzen gelden overigens zowel onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen als onder de werkkostenregeling. Als u de regeling kunt toepassen, hoeft u voor de betreffende vrijwilligers geen loonheffingen in te houden en af te dragen en ook geen urenadministratie bij te houden.