Keurmerk voor het inzetten van vrijwilligers

8 april 2015 | Door redactie

Wilt u laten zien dat uw organisatie vrijwilligerswerk succesvol organiseert, dan kunt u het keurmerk Vrijwilliger Inzet Goed Geregeld aanvragen bij de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Dit is een landelijk keurmerk dat NOV toekent aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen.

Als de inzet van vrijwilligers cruciaal is voor uw organisatie, kan een keurmerk helpen om nieuwe vrijwilligers te werven en om bestaande vrijwilligers te behouden. Tegelijkertijd laat u aan samenwerkingspartners en potentiële sponsors zien dat u vrijwilligerswerk goed heeft geregeld en dit serieus neemt. U krijgt het keurmerk namelijk alleen als uw vrijwilligersbeleid voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld door NOV. Vervolgens mag u het keurmerk vier jaar gebruiken in uw communicatie.

Procedure en kosten van het keurmerk

Of uw organisatie aan de criteria voldoet, kunt u bekijken door de zelfevaluatie (pdf) uit te voeren. U krijgt dan meteen te zien of u op de goede weg zit en wat de eventuele verbeterpunten zijn. Vervolgens kunt u samen met één van de adviseurs van NOV een plan van aanpak bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Daarna komt er een eindbeoordeling. Aan het verkrijgen van het keurmerk zijn wel kosten verbonden. Een adviseur rekent € 75 per uur (exclusief BTW) voor de eerste beoordeling en is hier tussen de 14 en 20 uur mee bezig. De eindbeoordeling kost standaard € 418,66 (inclusief BTW).