Maatregelen om vrijwilligerswerk te stimuleren en steunen

Organisaties hebben last van te veel regeldruk bij het organiseren van evenementen en het inzetten van vrijwilligers. Dit blijkt uit het manifest ‘Versterk vrijwilligerswerk’ van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. De Kamerleden Hanke Bruins Slot en Henk van der Molen hebben naar aanleiding van dit manifest vragen gesteld aan de verantwoordelijke ministers.

10 april 2019 | Door redactie

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft het manifest opgesteld om aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk. Veel mensen zetten zich vrijwillig in voor organisaties. Het is echter voor stichtingen en verenigingen niet altijd even makkelijk om vrijwilligers te vinden en activiteiten te organiseren. De politiek zou daarvoor de volgende maatregelen moeten nemen:

  • Het doen van vrijwilligerswerk moet ook mogelijk zijn voor mensen in de WW, Bijstand, gedetineerden of asielzoekers. Maak het voor deze mensen eenvoudiger en schaf bijvoorbeeld de vrijwilligersverklaring af voor organisaties die asielzoekers willen inzetten.
  • Scholingskosten voor vrijwilligerswerk moeten ook aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting. Op dit moment geldt dat alleen voor scholingskosten die gericht zijn op een (toekomstig) beroep. Daarnaast moeten er Vrijwilligers Academies komen met een goed aanbod voor scholing.
  • Gemeenten moeten de Model-Algemene subsidieverordening (ASV) actualiseren. Organisaties die tot € 5.000 subsidie per jaar ontvangen moeten een vrijstelling voor de verantwoordingsplicht krijgen. Lokaal moet er een aanpak komen om mensen te activeren om vrijwilligerswerk te gaan doen.
  • Andere leeftijdsgroepen moeten kunnen kiezen voor een Sociaal Vrijwilligersjaar, bijvoorbeeld vanwege een sabbatical, heroriëntatie werk of herscholing.
  • Organiseer een deltaplan ontregeling en zorg dat organisaties minder last hebben van complexe, administratieve procedures (bijvoorbeeld voor vergunningen) en onduidelijke veiligheidseisen.

Aanvullende vragen van Kamerleden

De twee Kamerleden van het CDA hebben dit manifest opgepakt en vragen gesteld (pdf) aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast hebben de Kamerleden nog aanvullende vragen gesteld. In het regeerakkoord stond dat er een schrapsessie zou komen met gemeenten en vrijwilligers om te kijken naar de regeldruk voor vrijwilligers. Ze willen weten wat die schrapsessie heeft opgeleverd. De Kamerleden vragen ook naar het rapport van Actal: Sectorscan Evenementen en Vrijwilligers uit 2017. Ze zijn benieuwd naar de resultaten van de aanbevelingen in dat rapport over het verminderen van de regeldruk bij evenementen.