Mag een vluchteling als vrijwilliger werken?

18 mei 2016 | Door redactie

Er zijn genoeg organisaties in Nederland die vrijwilligers kunnen gebruiken. Voor een vluchteling kan vrijwilligerswerk een nuttige dagbesteding zijn en een goede kennismaking met werken in Nederland. Maar mag een vluchteling zomaar als vrijwilliger aan de slag?

Vluchtelingen zonder verblijfsvergunning, maar met een vreemdelingenidentiteitsbewijs, mogen tijdens de asielprocedure vrijwilligerswerk doen als de asielprocedure zes maanden of langer duurt. De organisatie die vrijwilligers wil inschakelen, heeft dan wel een vrijwilligersverklaring van UWV nodig. Sinds 1 april 2016 handelt UWV de aanvraag voor een vrijwilligersverklaring sneller af: binnen twee in plaats van binnen vijf weken.

Criteria voor vrijwilligerswerk

UWV toetst of de organisatie voldoet aan de voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

  • De werkzaamheden zijn meestal onbetaald.
  • De organisatie heeft geen winstoogmerk.
  • Het vrijwilligerswerk dient een algemeen maatschappelijk belang.

Voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning is geen vrijwilligersverklaring nodig, behalve als de vluchteling in kwestie een werkloosheidsuitkering ontvangt. In dat geval heeft een organisatie ook voor zulke vluchtelingen een vrijwilligersverklaring nodig.

Werkwijzer Vluchtelingen

Op de nieuwe website Werkwijzer Vluchtelingen – een initiatief van de SER – vindt u alle regels over vrijwilligerswerk door vluchtelingen. Ook kunnen werkgevers die vluchtelingen in dienst nemen of als vrijwilliger laten werken, via deze site nagaan of ze recht hebben op de mobiliteitsbonus, premiekorting (tool) of gemeentelijke tegemoetkomingen.