Mag WW’er geen vrijwilligerswerk doen? Melden!

2 februari 2015 | Door redactie

Oordeelt UWV dat een WW’er niet als vrijwilliger bij u aan de slag mag, dan kunt u dit melden bij Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). In juni gaat NOV samen met het ministerie van Sociale Zaken de verruiming van de regels voor WW’ers die vrijwilligerswerk willen doen evalueren.

Mensen met een WW-uitkering kunnen sinds 1 januari makkelijker vrijwilligerswerk doen. UWV controleert dan of uw organisatie en het vrijwilligerswerk aan de voorwaarden doet. Mag de WW’er toch niet als vrijwilliger bij u aan de slag, ondanks dat er aan de voorwaarden is voldaan, dan kunt u dit anoniem melden bij het Meldpunt WW en Vrijwilligerswerk van Vereniging NOV. De klachten gaan dan mee in de evaluatie van de regeling. NOV heeft met het ministerie van Sociale Zaken afgesproken na vijf maanden de verruiming van de regels te evalueren. 

In kaart brengen van problemen

Uw organisatie moet volgens de nieuwe regeling in ieder geval over een ANBI- of SBBI-status beschikken om een WW’er als vrijwilliger in te kunnen zetten. NOV verwacht dat UWV vooral moeite zal hebben met het beoordelen of een organisatie een SBBI is. Verder hoopt de vereniging in kaart te kunnen brengen welk vrijwilligerswerk onterecht buiten de nieuwe regeling valt, alleen omdat een organisatie geen ANBI of SBBI is.