Meer vergoeding en minder bureaucratie vrijwilligers

10 oktober 2017 | Door redactie

Het kabinet wil een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht talent of beperking. Hulp van vrijwilligers is daarbij nodig. Die moet makkelijker geregeld kunnen worden.

Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen voortaan een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Ook verhoogt het kabinet de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding. Om de bureaucratie te verminderen gaat de overheid  met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders kijken waar geschrapt kan worden in regels. Gemeenten gaan hetzelfde doen met vrijwilligers en mantelzorgers.

Maatschappelijke ondersteuning voor beperkten

Mensen met een beperking hebben hulp nodig om mee te kunnen doen. Er gaat € 55 miljoen naar onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat geld wordt onder meer ingezet om mensen met een beperking te helpen met maatschappelijke ondersteuning, zorg, inkomen en te begeleiden naar werk. De uitvoering hiervan komt te liggen bij gemeenten en zorgkantoren die deze functie moeten gaan organiseren.