Meeste vrijwilligers vindt u in het noorden

12 maart 2015 | Door redactie

Zoekt uw organisatie nieuwe vrijwilligers, dan werkt het in uw voordeel als u in Friesland of Overijssel bent gevestigd. In die provincies is het aandeel vrijwilligers namelijk het grootst. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De cijfers van het CBS (pdf) laten zien dat bijna de helft van de Nederlanders minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk doet. Dat is natuurlijk goed nieuws. Er blijkt wel een verschil te bestaan tussen de provincies en het soort organisatie. Zo is in Friesland (58%), Overijssel (57%) en Utrecht (55%) het merendeel van de inwoners geïnteresseerd in vrijwilligerswerk en heeft dat ook minstens eens per jaar gedaan. Als u in Noord-Holland (47%), Zuid-Holland (45%) of Limburg (44%) bent gevestigd, kan het zijn dat u iets meer moeite moet doen om vrijwilligers te vinden. Daar is het aandeel vrijwilligers het kleinst. 

Ook verschil in het soort vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zetten zich in voor veel verschillende soorten organisaties (xls), van sportverenigingen tot culturele verenigingen en van verzorgingshuizen tot jeugd- of buurthuizen. Ook hier bestaan er verschillen tussen de provincies. Zo laten de cijfers zien dat het grootste aandeel vrijwilligers dat zich inzet voor scholen zich in Friesland (15%) en Flevoland (14,5%) bevindt. Voor de inzet ten behoeve van de sport is dat cijfer in Drenthe (19%) en Overijssel (18%) en voor de zorg in Overijssel en Friesland (beide 11%) het hoogst.