Meldpunt seksueel misbruik door vrijwilligers

22 maart 2013 | Door redactie

U kunt voortaan bij het minste of geringste vermoeden van seksueel misbruik bij minderjarigen een beroep doen op een speciale stichting. Werkt uw organisatie bijvoorbeeld met vrijwilligers, dan kunt u de hulp van Stichting Tuchtrecht inschakelen om te onderzoeken of de vrijwilliger in het verleden niet voor een dergelijk vergrijp is veroordeeld.

De Stichting Tuchtrecht is er voor vrijwilligersorganisaties die niet de beschikking hebben over een eigen tuchtcommissie. Als er bij iemand in uw organisatie het vermoeden bestaat vanseksueel misbruik, kunt u bij deze stichting aan de bel trekken. Doordat de stichting het verleden van de vrijwilliger onder de loep neemt, moet misbruik voortaan eerder worden gesignaleerd. Nu kunnen vrijwilligers die in het verleden zijn veroordeeld zich nog zonder al te veel moeite aanmelden bij een andere vrijwilligersorganisatie en daar weer hun gang gaan. Een zwarte lijst moet dat tegengaan.

Nieuwe vrijwilligers screenen met registratielijst

Het is de bedoeling dat alle (nieuwe) vrijwilligers voortaan worden gescreend aan de hand  van een registratielijst. Op deze lijst staan alle vrijwilligers geregistreerd die in het verleden zijn veroordeeld voor misbruik. Voordat een nieuwe vrijwilliger bij uw organisatie aan de slag gaat, doet u er goed aan zijn Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te controleren. Als de vrijwilliger is veroordeeld, wordt er geen VOG afgegeven.