Minder Nederlandse jongeren actief als vrijwilliger

Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 jaar waren in 2019 minder actief als vrijwilliger dan in de jaren ervoor. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent bekendgemaakt op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn.

27 mei 2020 | Door redactie

Uit het onderzoek van het CBS over 2019 blijkt dat 45% van de jongeren zich minstens één keer per jaar inzette als vrijwilliger voor een organisatie. Dat is een daling ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2017 en 2018 was dat percentage namelijk 49% en 48%. Bij 25-plussers is geen sprake van een daling van het aantal vrijwilligers.

Sportvereniging trekt veel vrijwilligers

De jongeren zetten zich bij verschillende organisaties in als vrijwilliger. Op de eerste plaats staat vrijwilligerswerk bij een sportvereniging (20%). Daarna komen scholen (11%) en jeugdorganisaties (9%) op plaats twee en drie. Verder zijn jongeren ook actief in de verzorging en verpleging, hobbyverenigingen en kerken en levensbeschouwelijke organisaties (allemaal ongeveer rond 5%). Jongens geven daarbij de voorkeur aan sportverenigingen (22%) en meisjes doen vaker vrijwilligerswerk in de verzorging (7%).

Veel jongeren vinden vrijwilligerswerk leuk

Het CBS heeft ook gekeken naar de motieven van de jongeren om vrijwilligerswerk te doen. De meeste jongeren geven aan dat ze het vrijwilligerswerk doen omdat ze het leuk vinden (56%) of omdat ze het fijn vinden om iets voor een ander te doen (43%). In 2017 gaven meer jongeren (65%) aan dat ze vrijwilligerswerk deden omdat ze het leuk vonden. Ongeveer een derde van de jongeren geeft aan dat ze het vrijwilligerswerk vooral doen om nieuwe dingen te leren, voor de sociale contacten of vanwege de zinvolle tijdsbesteding. Het opdoen van sociale contacten was in 2017 nog minder van belang (23%). Sommige jongeren geven ook aan dat ze het een plicht vinden om vrijwilligerswerk te doen (ongeveer 20%).