Nieuwe kabinet moet vrijwilligers ruimte geven

29 maart 2017 | Door redactie

De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) wil dat er bij de formatie van een nieuw kabinet ook voldoende aandacht is voor de vrijheid van vrijwilligers. Voor deze erkenning van vrijwilligerswerk heeft het NOV vier punten geformuleerd.

De inzet van vrijwilligers is belangrijk voor uw organisatie. Deze vrijwilligers zetten zich in voor doelen die zij zelf belangrijk vinden en nodig vinden zoals sport, cultuur, zorg en duurzame energie. Ze hebben daarvoor wel alle ruimte en vrijheid nodig. NOV maakt zich daar sterk voor en vindt dat het nieuwe kabinet dat ook moet doen.

Erkenning van vrijwilligerswerk

Om bij te dragen aan de gewenste erkenning heeft NOV de volgende vier punten geformuleerd:

  • Vrijwilligerswerk moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook als iemand geen werk heeft (zoals bij mensen met een WW- of bijstandsuitkering of vluchtelingen), moet het mogelijk zijn om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast moeten vrijwilligers met een WW- of bijstandsuitkering straks ook aan de slag kunnen gaan bij niet-ANBI’s.  Hiervoor is recent een motie aangenomen door de Tweede Kamer.
  • Het werken met vrijwilligers moet veilig zijn. Om dat te bereiken is het nodig om de regeling voor een gratis VOG uit te breiden naar alle vrijwilligers die werken in een afhankelijkheidsrelatie. Ook hiervoor is recent een motie aangenomen.
  • Jongeren moeten eerder in aanraking komen met vrijwilligerswerk. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een maatschappelijke stage.
  • Er moeten een betere afstemming komen van wetgeving binnen de overheid en een goede infrastructuur voor vrijwilligers. Dit moet voorkomen dat de ruimte die de ene overheid geeft door een ander wordt beperkt. Daarnaast is er een betere aansluiting en samenwerking nodig tussen vrijwilligers, werknemers en de lokale overheid. Vrijwilligers die bijvoorbeeld werken met ouderen en mensen met een beperking moeten voldoende ondersteuning krijgen van professionals.