Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog per 2021

Per 1 januari 2021 gaat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog van € 1.700 naar € 1.800. Dit blijkt uit uitgave 2 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 die recent is gepubliceerd.

23 december 2020 | Door redactie

Uw organisatie kan vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding geven. Het gaat hierbij om een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Op dit moment bedraagt die onbelaste vrijwilligersvergoeding maximaal € 1.700. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag is uw organisatie geen belasting en premies verschuldigd. Per 1 januari 2021 gaat dit maximale bedrag omhoog en kan uw organisatie een maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding geven van maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar.

Jaarlijkse indexering van de vergoeding

Sinds 2020 wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks geïndexeerd. Daarbij wordt het maximumbedrag rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 100. Dit betekent dat de vrijwilligersvergoeding per 2021 omhoog gaat als het bedrag na aanpassing aan de inflatie uitkomt op € 1.750 of meer. Dat is dus het geval, zodat er per 1 januari 2021 een hogere maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding geldt.

Eisen aan vrijwilliger voor de Belastingdienst

Om gebruik te maken van de fiscale regels voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet er sprake zijn van een vrijwilliger. De Belastingdienst stelt de volgende eisen aan een vrijwilliger:

  • hij verricht werkzaamheden voor een organisatie die niet valt onder de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld of voor een sportvereniging of sportstichting of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
  • hij is niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting;
  • hij de werkzaamheden niet voor zijn beroep uitvoert;
  • de vergoeding die hij krijgt voor het werk is een vrijwilligersvergoeding. Het gaat dus om een vergoeding die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.