Regelgeving belemmert vrijwilligerswerk

19 mei 2014 | Door redactie

Vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties hebben aangegeven dat hun initiatieven vaak in de kiem worden gesmoord door de huidige wet- en regelgeving. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Van Rijk van Volksgezondheid hebben dit in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven en pleiten voor soepelere procedures voor deze organisaties.

Te strenge en complexe procedures en de aansprakelijkheid van vrijwilligers met een bestuursfunctie zouden roet in het eten gooien bij vrijwilligersorganisaties die nieuwe projecten willen opzetten. Mogelijk merkt u ook dat bepaalde regelgeving het moeilijk maakt om bepaalde maatschappelijke initiatieven van de grond te krijgen. In de brief (pdf) aan de Tweede Kamer worden een aantal knelpunten genoemd, zoals omslachtige aanvraagprocedures voor subsidies, regels voor het toekennen van een onkostenvergoeding aan vrijwilligers en de publicatieplicht voor ANBI’s. Dit zorgt voor extra werk waar u mogelijk geen tijd of de middelen niet voor heeft. 

Vrijwilligers als aparte doelgroep

De minister en de staatssecretaris geven aan te willen onderzoeken hoe de knelpunten opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld door vrijwilligers als aparte doelgroep te gaan aanmerken. Dit zou betekenen dat er bij nieuwe wet- en regelgeving ook naar de effecten voor deze groep wordt gekeken, wat bureaucratische rompslomp voor vrijwilligers(organisaties) kan voorkomen. Verder willen ze mogelijkheden bespreken om kleinere initiatieven uit te sluiten voor bepaalde regels, zoals vergunningen of veiligheidsmaatregelen. Dit zou bepaalde initiatieven voor de participatiesamenleving kunnen bevorderen.