Stappenplan voor aanvraag gratis VOG

6 februari 2015 | Door redactie

Tot 31 december 2016 kunnen uw vrijwilligers een gratis Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen als zij werken met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor moet uw organisatie wel eerst een aantal stappen nemen.

Sinds 1 januari 2015 kunnen vrijwilligers direct een gratis VOG digitaal aanvragen. U hoeft de kosten dus niet meer te declareren. Uw organisatie moet zich dan wel eerst aanmelden voor de Regeling Gratis VOG. Het ministerie van Veiligheid toetst vervolgens samen met NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk of u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw stichting of vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Uw organisatie bestaat uit minstens 70% vrijwilligers.
  • Vrijwilligers werken binnen uw organisatie met minderjarigen en/of met mensen met een verstandelijke beperking.
  • U voert een actief preventie- en integriteitsbeleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Hiervoor heeft u in ieder geval een gedragscode en een kritisch aanstellingsbeleid ingevoerd.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, krijgt u een melding dat u bent toegelaten en dat uw vrijwilligers een gratis VOG kunnen aanvragen. Omdat dit binnen een beveiligde online omgeving gebeurt, heeft uw organisatie wel eHerkenning nodig.  

Procedure van VOG klaarzetten

Door in te loggen bij Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid kunt u de aanvraag van de gratis VOG klaarzetten voor de vrijwilliger. U vult daarbij de gegevens in van uw organisatie en geeft aan op welke risicogebieden de vrijwilligers gescreend moet worden. Het risicogebied Personen is verplicht en daarom al aangevinkt. Voor de gratis VOG is het verder verplicht dat u onder Personen in ieder geval aangeeft op welke specifieke aspecten gescreend moet worden, dus of het gaat om zorg voor minderjarigen of voor mensen met verstandelijke beperking (allebei kan ook). Hier kunt u ook andere specifieke functieaspecten aanvinken. Het doel van de aanvraag en de functie is automatisch ingevuld. Daar zult u zien dat het om een Werkrelatie met de Vrijwilliger gaat. Tot slot voert u de naam, geboortedatum en e-mailadres in van de vrijwilliger. Hij krijgt dan bericht om de aanvraag verder af te ronden.