Trends op het gebied van vrijwilligers in 2020

Voor dit jaar moet uw organisatie rekening houden met vijf trends op het gebied van vrijwillige inzet. Dit blijkt uit het ‘trendrapport vrijwillige inzet 2020’ van NLvoorelkaar dat recent is gepubliceerd.

29 januari 2020 | Door redactie

NLvoorelkaar heeft eind vorig jaar een groot vrijwilligersonderzoek gedaan en een big data analyse. Hieruit blijkt dat er voor 2020 vijf trends zijn waar uw organisatie mee te maken krijgt:

  • transitie naar duurzame en flexibele vrijwilligersenergie;
  • groeiende behoefte aan nieuwe contacten (eenzaamheid);
  • voor het eerst meer animo voor vrijwilligerswerk;
  • meer zelfredzaamheid en dat biedt mogelijkheden voor meer vrijwillige inzet;
  • inspelen op vrijwilligersbereidheid.

De onderzoekers willen organisaties inspireren en helpen om meer vrijwillige inzet te realiseren.

Duurzame inzet van vrijwilligers

Uit de analyse van de gegevens van het platform NLvoorelkaar volgen een aantal opvallende conclusies. In 2019 waren vrijwilligers 71 dagdelen per jaar actief als vrijwilliger (een stijging van 18% ten opzichte van 2018). Het aantal dagdelen dat een vrijwilliger bij dezelfde organisatie actief is, neemt echter af: 27 dagdelen per match per jaar (een daling van 18% ten opzichte van 2018). Het lijkt dus zo dat een vrijwilliger zich vaker inzet via het vrijwilligersplatform, maar dat wel minder frequent doet per vrijwilligersactiviteit. De populariteit van flexibel vrijwilligerswerk is dus gegroeid en dit heeft positieve gevolgen voor de duurzaamheid.

Eenzame hulpvragers inzetten als vrijwilliger

Uit onderzoek van het RIVM uit 2018 blijkt dat 43% van de Nederlanders zich eenzaam voelt. Dit is ook terug te zien in de vraag naar vrijwilligerswerk. De categorie ‘maatjes en gezelschap’ groeide in 2019 het hardste. Hulpvragers kunnen dit probleem ook oplossen door zich aan te melden voor vrijwilligerswerk. Zo’n 48% van de hulpvragers staat ervoor open om aan de slag te gaan als vrijwilliger. Een groot voordeel is dat dit ook extra vrijwillige inzet oplevert.

Meer animo voor vrijwilligerswerk

De derde trend gaat over het animo om vrijwilligerswerk te doen. In het onderzoek hebben 2.665 vrijwilligers een vraag hierover beantwoord. Hieruit bleek dat netto 19% van de vrijwilligers verwachten in 2020 meer vrijwilligerswerk te kunnen doen. Voor het eerst is dit resultaat positief. Daarnaast blijkt uit de vierde trend dat de zelfredzaamheid groeit en dat biedt ook mogelijkheden voor meer vrijwillige inzet. Organisaties zijn niet altijd meer nodig. In 2019 zijn er 66% meer hulpvragen binnengekomen van particulieren. Vragers zijn vaak ook in te zetten als vrijwilligers. Bij 43% van de vragers was hun probleem opgelost doordat ze zelf vrijwilligerswerk gingen doen.

Inspelen op de behoefte van de vrijwilligers

Als laatste kan uw organisatie voordeel hebben door te kijken naar de vrijwilligersbereidheid. In 2019 hadden vrijwilligers er gemiddeld het volgende voor over om vrijwilligerswerk te doen: 144 minuten voor de duur van de activiteit, 23 minuten reistijd, 12 kilometer reisafstand en € 6 niet vergoede onkosten (zoals een kopje koffie) per dag. De leeftijd kan een rol spelen bij deze factoren. Uw organisatie kan deze factoren meenemen door in te spelen op de behoefte van de vrijwilligers. 

Bijlagen bij dit bericht