Vereniging is soms werkgever van vrijwilligers

13 mei 2015 | Door redactie

Zijn er leden binnen uw vereniging die vrijwilligerswerk doen, dan kan de Belastingdienst uw vereniging aanmerken als werkgever op het moment dat u een onderneming drijft. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat er in zo’n geval sprake kan zijn van een gezagsverhouding tussen de vereniging en haar leden en dus van een dienstbetrekking.

In de zaak ging het om een studentenvereniging die meer dan 25 jaar een bioscoop exploiteert. Daarbij organiseerde ze evenementen en festivals, was er een café en verhuurde de vereniging de zalen ook aan derden. De bioscoop werd draaiende gehouden door leden van de studentenvereniging. De vereniging trad hiermee in concurrentie met andere ondernemingen en droeg vennootschapsbelasting af. Ze dreef dus een onderneming. In eerste instantie was er volgens de Belastingdienst geen sprake van een dienstbetrekking van de leden die als vrijwilliger werkten, maar de inspecteur zag dit enkele jaren geleden na nieuw onderzoek toch anders. Rechtbank Haarlem was het niet met de inspecteur eens, maar Gerechtshof Amsterdam oordeelde dat de leden inderdaad in dienst waren bij de vereniging. 

Vrijwilligers volgen instructies vereniging

De zaak kwam uiteindelijk voor de Hoge Raad, die hetzelfde oordeel velde als het gerechtshof. Er was sprake van een gezagsverhouding, omdat de leden zich voor het verrichten van hun werkzaamheden moesten houden aan de opgestelde instructies. Het feit dat de leden zelf de vereniging hadden opgezet en zelf de aanwijzingen hadden opgesteld, veranderde hier niets aan. De vereniging was daarom verplicht loonheffingen af te dragen over de vergoedingen die de leden ontvingen voor hun werkzaamheden.
Hoge Raad, 1 mei 2015, ECLI (verkort): 1172