Vluchteling kan sneller vrijwilligerswerk doen

26 oktober 2016 | Door redactie

Uw organisatie hoeft niet langer te wachten op de ontheffing van UWV, als een vluchteling vrijwilligerswerk wil gaan doen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om de toetsing door UWV voortaan achteraf te laten doen, zodat vluchtelingen sneller kunnen beginnen met vrijwilligerswerk.

Voor het werken met vluchtelingen moest uw organisatie altijd eerst een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. UWV beoordeelde of uw organisatie geen winstoogmerk had en of de werkzaamheden van de vrijwilligers geen betaald werk verdrongen. In de praktijk bleek deze aanvraagprocedure vaak een obstakel te zijn. De minister heeft daarom de procedure aangepast. De toetsing door UWV kan nu achteraf, zodat de asielzoeker direct kan beginnen met vrijwilligerswerk als de ontheffing is aangevraagd.

Kopie aanvraag in de administratie bewaren

Gaat uw organisatie met vluchtelingen werken, dan kunt u op de website van UWV een vrijwilligersverklaring aanvragen (pdf). In afwachting van de vrijwilligersverklaring mag de vluchteling alvast beginnen met het vrijwilligerswerk. Uw organisatie moet in de administratie wel een kopie van de ondertekende aanvraag en de ontvangstbevestiging bewaren. Binnen twee weken zal UWV beslissen of uw organisatie de vrijwilligersverklaring krijgt. Blijkt uiteindelijk dat uw organisatie niet voldoet aan de voorwaarden voor een vrijwilligersverklaring, dan moet de vluchteling het werk direct beëindigen.