Vrijwilliger mag vergoeding aftrekken als gift

1 maart 2012 | Door redactie

Als een vrijwilliger zich belangeloos voor uw organisatie inzet, mag u hem een onkostenvergoeding van € 150 per maand met een maximum van € 1.500 per jaar betalen. Als de vrijwilliger echter van deze vergoeding afziet, mag hij dit bedrag als gift opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting (IB). Daarbij is niet van belang of de ANBI over voldoende liquide middelen beschikt om de vrijwilligersvergoeding uit te betalen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Arnhem. Met ingang van 2012, dus voor de aangifte die u in 2013 doet, is de regelgeving aangepast en moet een ANBI wel bereid en in staat zijn om een vrijwilligersvergoeding uit te betalen.

Wat was het geval? Een vrijwilliger heeft in 2008 werkzaamheden verricht voor twee verschillende ANBI’s. Voor zijn werkzaamheden kreeg de man een vrijwilligersvergoeding van € 300 en € 1.200 uitbetaald. Deze bedragen schonk de man direct weer terug aan de stichtingen. In zijn aangifte inkomstenbelasting heeft hij de vrijwilligersvergoeding vervolgens als gift afgetrokken. De inspecteur weigerde de aftrekpost  omdat er volgens hem geen recht was op uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding omdat de stichtingen niet over voldoende financiële middelen beschikten om alle vrijwilligers uit te kunnen betalen. De vrijwilliger tekende bezwaar en beroep aan tegen de beslissing van de inspecteur.

­Financiële positie ANBI niet van belang

De rechtbank in Arnhem oordeelde onlangs dat uit de vrijwilligersovereenkomst en de schriftelijke verklaringen van de twee stichtingen bleek dat de vrijwilliger voor het jaar 2008 recht had op een vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per jaar. De rechter twijfelde dan ook niet aan het recht op uitbetaling van de vrijwilligersvergoedingen. Uit de verklaringen van de ANBI’s bleek namelijk niet dat de vrijwilliger niet over de vergoeding kon beschikken of dat hij deze moest terugschenken aan de stichtingen, zodat er in wezen geen sprake zou zijn van vrijgevigheid. Voor de aftrekbaarheid van  giften is het namelijk niet nodig dat die vergoedingen eerst worden uitbetaald, voordat ze worden teruggeschonken. Ook de liquiditeitspositie van de stichtingen is daarbij niet van belang. De vrijwilliger mag de geschonken bedragen dan ook gewoon als aftrekpost opvoeren in zijn aangifte.
Rechtbank Arnhem, 21 februari 2012, LJN: BV6037