Vrijwilliger op werkplek moet legitimatie tonen

22 augustus 2013 | Door redactie

U weet dat werknemers een legitimatieplicht hebben en te alle tijden een geldig legitimatiebewijs moeten kunnen tonen. Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer moet u de identiteit van hem of haar vaststellen en een kopie van het paspoort in het personeelsdossier bewaren. Maar weet u ook dat vrijwilligers zich op de werkplek moeten kunnen identificeren?

Bij werkplekcontroles moet iedereen binnen uw organisatie zich kunnen legitimeren. De Inspectie SZW, Vreemdelingenpolitie, UWV en de Belastingdienst kunnen bij uw organisatie werkplekcontroles houden. Als de identiteit van één of meerdere medewerkers op dat moment niet is vast te stellen, kunnen zij worden meegenomen naar het politiebureau. Ook uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiairs, moeten zich kunnen identificeren met een origineel identiteitsbewijs. Een kopie is dus niet voldoende.

Kopie verlopen paspoort in personeeldossier is prima

Als tijdens het dienstverband het identiteitsbewijs van een werknemer of vrijwilliger verloopt, hoeft u als werkgever niets te doen. In het personeelsdossier in uw administratie zit een kopie van het oude document toen het nog geldig was. Voor u is dat voldoende. Uw werknemer of vrijwilliger moet zelf wel een geldig legitimatiebewijs op zak hebben.