Vrijwilligers geven het werk gemiddeld een 7,6

18 juli 2018 | Door redactie

Bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft in 2017 minstens één keer vrijwilligerswerk gedaan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoogopgeleiden doen vaker vrijwilligerswerk dan laagopgeleiden, maar besteden daar gemiddeld wel minder uur aan. Vrijwilligers zijn erg tevreden met het werk en geven het gemiddeld een 7,6.

Het CBS doet jaarlijks onderzoek naar het vrijwilligerswerk (pdf) in Nederland. Het onderzoek is in 2017 nog iets uitgebreid, omdat er ook gevraagd is naar de frequentie van het vrijwilligerswerk, de specifieke activiteiten, hoe lang de vrijwilliger actief is, de tevredenheid en de motieven. Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk doet de afgelopen jaren vrij stabiel was en schommelde tussen de 48% en 50%. In 2017 kwam dat aandeel uit op 48,5%.

Hoogopgeleiden actiever als vrijwilliger

Bij het inzoomen op het opleidingsniveau valt op dat hoogopgeleiden (hbo, wo) vaker actief zijn als vrijwilliger (58%) dan laagopgeleiden. Van de laagst opgeleiden (basisonderwijs) deed slechts 30,5% vrijwilligerswerk. Laagopgeleiden besteden wel meer uur aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers met alleen basisonderwijs als opleidingsniveau besteden gemiddeld 6,7 uur aan vrijwilligerswerk, tegen 3,7 uur voor vrijwilligers met een afgeronde wo-opleiding. Daarnaast zijn werkenden (51,2%) ook vaker vrijwilliger dan niet-werkenden (43,8%).

Vrijwilligerswerk is leuk om te doen

Vrijwilligers hebben in het onderzoek ook aangegeven waarom ze vrijwilligerswerk doen. De belangrijkste reden daarvoor is dat ze het zelf leuk vinden om te doen (56,9%). Op nummer twee staat dat ze het fijn vinden om iets voor een ander te doen (53,7%). Op de derde plaats vinden vrijwilligers het een zinvolle tijdbesteding (32,6%). Meer kansen op een baan is het minst genoemde motief (5,8%). Het CBS vroeg de vrijwilligers ook om een rapportcijfer te geven. De ondervraagden gaven gemiddeld een 7,6 voor de tevredenheid met het vrijwilligerswerk. Het soort vrijwilligerswerk maakte daarbij weinig uit. Hierbij viel wel op 65-plussers het meest tevreden waren en 15- tot 19-jarigen het minst.