Vrijwilligersbeleid zorgt voor structurele aanpak

Uw organisatie moet zorgen voor duidelijk beleid voor het werken met vrijwilligers. Structuur helpt bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers en zorgt ervoor dat ze gelijk weten wat de regels zijn binnen uw organisatie.

26 augustus 2020 | Door redactie

Het is niet altijd even eenvoudig om aan nieuwe werknemers en vrijwilligers te komen. Het aannemen van werknemers is vaak wel goed geregeld, maar bij vrijwilligers laten organisaties nog wel eens een steekje vallen. Toch is het belangrijk dat uw organisatie ook dan kritisch is, zodat bekend is wie uw organisatie in huis haalt. Het kan helpen om duidelijke regels vast te leggen in vrijwilligersbeleid. Uw organisatie kan bijvoorbeeld de volgende punten opnemen in vrijwilligersbeleid:

  • Stel altijd een functieprofiel bij de zoektocht naar een nieuwe vrijwilliger, zodat duidelijk is naar wie uw organisatie naar op zoek is.
  • Voer een sollicitatiegesprek en maak kennis met de nieuwe vrijwilliger.
  • Heeft uw organisatie een gedragscode, bespreek die dan met de nieuwe vrijwilliger. Laat de vrijwilliger de gedragscode ook ondertekenen als uw organisatie met hem gaat samenwerken, zodat hij er ook op gewezen kan worden als hij zich er niet aan houdt.
  • Vraag altijd om een Verklaring omtrent gedrag (VOG). In de meeste gevallen is het mogelijk om een gratis VOG aan te vragen. 

Evaluatie van de samenwerking met vrijwilligers

Goed vrijwilligersbeleid is niet alleen nodig voor het aannemen van vrijwilligers. Uw organisatie moet namelijk ook zorgen voor de terugkoppeling aan de vrijwilliger (evaluatie). Gaat de samenwerking goed en wat kan er beter? Op die manier kan uw organisatie bijsturen waar nodig. Daarnaast moet uw organisatie zorgen voor een exitgesprek als een vrijwilliger stopt. Misschien krijgt uw organisatie nog nuttige informatie van deze vertrekkende vrijwilliger en moet het vrijwilligersbeleid op die punten worden aangepast. Op die manier blijft het vrijwilligersbeleid in ontwikkeling en up-to-date.